Utvikling av felles forsknings-, utdannelses- og innovasjonssystemer på tvers av Norden

Les mer

Strategisk koordinering på tvers av nivåer hos NTNU

Les mer

Økt fokus på kulturutvikling hos en av Danmarks største bedriftsskoler

Les mer

Våre tjenester

Light Bulb 3 Les mer her

Fusjon mellom to organisasjoner

Les mer

Skapte engasjement og en felles forpliktelse gjennom å skrive seg selv inn i organisasjonens strategi

Les mer

Mobilize har vist god kompetanse til å hjelpe NTNUs ledere i arbeidet med å realisere ny strategi og organisasjonsmodell etter sammenslåingen.