Et nordisk verdibasert strategihus som jobber med strategi, organisering og lederutvikling

Mobilize CLU9128
Mobilize CLU9490

Aktuelt

Vi søker en ny seniorkonsulent til vårt norske kontor

Icon Strategi Søk her

Light Bulb 3

Seneste caser

Her er et lite utvalg av noen av de siste prosjektene vi har jobbet med

Midt i Oslo

Pulserende Gif Final Om Mobilize

Økt fokus på kulturutvikling hos en av Danmarks største bedriftsskoler

Se caser

Faglig univers

Emne*
Podcast

November 2020

Lytt til den siste podcasten

Hvorfor presterer noen lag bedre enn andre?

Fem faktorer er viktige - men én er langt viktigere enn de andre.

Les mer

Lars har skrevet en bok

Mobilize CLU0208 Strategisk ledelse i fremtiden