Et nordisk verdibasert strategihus som jobber med strategi, organisering og lederutvikling

Mobilize CLU9490
Mobilize CLU9128

Vi spesialiserer oss innen strategi, organisasjonsutvikling og lederutvikling, spesielt innenfor universitets-, høyskole- og helsesektoren.