Et nordisk verdibasert strategihus som jobber med strategi, organisering og lederutvikling

Mobilize CLU9128
Mobilize CLU9490

Aktuelt

Vi deler gjennom bøker, podcasts og artikler

Roterende Animation Faglig univers

Vi søker en ny seniorkonsulent til vårt norske kontor

Icon Strategi Søk her

Light Bulb 3

Seneste caser

Her er et lite utvalg av noen av de siste prosjektene vi har jobbet med

Midt i Oslo

Pulserende Gif Final Om Mobilize

Økt fokus på kulturutvikling hos en av Danmarks største bedriftsskoler

Se caser

"I alle sammenhænge har jeg mødt et højt fagligt og professionelt Mobilize team der i øjenhøjde og med respekt for de unikke faglige miljøer har engageret og mobiliseret forskerne til at forstå og forbedre deres potentiale som ledere". 

Thomas Sinkjær, Professor og Head of Talent Programs, Lundbackfonden  

Faglig univers

Hvorfor presterer noen lag bedre enn andre?

Fem faktorer er viktige - men én er langt viktigere enn de andre.

Les mer

Lars har skrevet en bok

Mobilize CLU0208 Strategisk ledelse i fremtiden