NordForsk

Utvikling av felles forsknings-, utdannelses- og innovasjonssystemer på tvers av Norden

Mobilising the Nordics var et projekt som etablerte en plattform for erfarings- og kunnskapsutveksling for nordiske toppledere innenfor forsknings-, utdannings- og innovasjonssystemene.

Kunde
NordForsk
Årstall
2021

Mobilising the Nordics-prosessen ble initiert av NordForsk for å fasilitere utviklingen av våre felles forsknings-, utdannings- og innovasjonssystemer på tvers av de nordiske landene. Dette ble oppnådd ved å skape dialog og samarbeid mellom toppledere og fagpersoner fra flere ulike sektorer.

Bakgrunnen for prosjektet Mobilising the Nordics var en bottom-up prosess, som ble igangsatt høsten 2020 midt under korona-pandemien. Her ble det holdt tre webinarer for utvalgte toppledere og fagpersoner på tvers av de nordiske landene og sektorene for å trekke lærdom fra koronakrisen. Hva er gjort i de nordiske landene for å håndtere pandemien, og hvordan kan denne kunnskapen brukes til transformasjoner på samfunnsnivå i fremtiden?

NordForsk ønsket å ta stafettpinnen videre og fortsette diskusjonen på tvers av de nordiske landene og sektorene – nå under fanen Mobilizing the Nordics, som offisielt ble lansert i januar 2021.

 

Konseptet med de felles webinarene ble opprettholdt som en plattform for erfarings- og kunnskapsutveksling for nordiske toppledere og fagfolk innenfor forsknings-, utdannings- og innovasjonssystemene. I tillegg ble det lansert fire misjonsgrupper med fokus på hvert sitt tema. Temaer som er aktuelle i en europeisk agenda – bl.a. med fokus på det nye Horizon Europe-programmet fra EU-kommisjonen.

 

Temaene for de fire misjonsgruppene var:

  1. Nordic leadership development program 
  2. Open Nordic university
  3. Nordic digital and green transition
  4. Uncovering Nordic research and innovation clusters

 

Mobilizes rolle var å hjelpe til med å designe og fasilitering av prosessene på felles webinarene og i de fire misjonsgruppene.

 

Prosessen som ble organisert for gruppene er et godt eksempel på hvordan man kan jobbe målrettet med komplekse temaer i grupper bestående av travle mennesker med vidt forskjellig geografisk plassering og faglig bakgrunn.

I løpet av våren 2021 har alle fire gruppene gjennomgått en målrettet prosess bestående av tre workshops, som har blitt fasilitert av personer fra Mobilize for å samle de viktigste inspirasjonene og erfaringene på tvers av land og sektorer. En fasilitering som ifølge misjonsgruppelederne har vært avgjørende for gruppenes suksess.

Outcomes 

Webinarserien høsten 2020 resulterte i et konklusjonsdokument med anbefalinger for hvordan samarbeid i Norden kan bidra til å håndtere lignende kriser.

I prosjektet Mobilizing the Nordics har de fire misjonsgruppene levert ulike sluttresultater avhengig av tema og fokus, som du kan lese mer om via lenkene over til de fire gruppene.

På tvers av hele prosessen er det også utarbeidet en rapport i form av en inspirasjonskatalog, som samler de viktigste punktene fra gruppene og den bredere diskusjonen i Mobilizing the Nordics-prosessen. 

Hent rapporten How to Mobilize the Nordics!

Last ned og les rapporten fra NordForsk

Download How To Mobilise The Nordics!

Kristian kan svare på alle dine spørsmål om prosjektet

Skriv til oss

Mobilize CLU2704