NTNU,

Strategisk koordinering på tvers av nivåer hos NTNU

På Norges største universitet, NTNU, skal ledere av forsknings- og utdannelsesmiljøer ikke bare være dyktige fagledere. De skal også være dyktige strategiske ledere.

Kunde
NTNU,
Bransje
Forskning og utdannelse

NTNU er Norges største universitet med forskningsbaserte utdannelser og forskning i verdensklasse.

I en global verden i endring forventes universitetet ikke kun å være reaktivt tilpassende ift. den skiftende virkeligheten – men også som strategisk forskningsinstitusjon å være proaktiv og dagsordensettende. Det betyr at alle ansatte, forskere og forskningsledere blir mer strategisk bevisste om deres egen og organisasjonens rolle i denne samfunnsutviklingen.

Alle organisasjoner og toppledelser kan utvikle en strategi. Men kan de utvikle en strategi som gir både retning og mening for de sterke faglige kollegene ute i en stor og mangfoldig organisasjon? Kolleger som også løpende utvikler kjerneforretningen  – deres faglige arbeid. Det handler om å koordinere den strategiske utviklingen med den faglige utviklingen.

I løpet av de siste 5 årene har NTNU vært gjennom en krevende fusjonsprosess, hvor tre tidligere høyskoler ble slått sammen med universitetet. Mobilize har vist god kompetanse til å hjelpe NTNUs ledere i arbeidet med å realisere ny strategi og organisasjonsmodell etter sammenslåingen.

Kari Rueslåtten, leder av NTNUs lederutviklingsprogram og Gunnar Bovim, rådgiver, tidligere rektor

Universitetets forskere og forskningsledere er eksperter innenfor deres respektive faglige felt, hvorfor et naturlig skritt i kompetanseutviklingen av NTNU har vært utvikling av deres ledelseskompetanser – både på det personlige og mer strategiske plan. De skal både være gode til å lede deres forsknings- og utdannelsesmiljø, og til å kunne se og jobbe inn i sammenhengen mellom egen forskning og utdannelse og organisasjonens strategiske retning og prioriteringer.

Det krever et annerledes, mer helhetsorientert, perspektiv på ledelse av miljøer, grupper, institutter og fakulteter. Derfor har universitetet over en årrekke trent forskere og forskningsledere på flere organisatoriske nivåer med fokus på å utvikle den strategiske ledelseskompetansen. 

Til tross for å være Norges største universitet, klarer NTNU å bli strategisk koordinert på tvers av nivåer, både horisontalt og vertikalt. Ledere av forsknings- og utdannelsesmiljøer er ikke bare dyktige fagledere, men også strategiske ledere som evner å tenke egne medarbeidere og miljøer inn i et helhetsorientert perspektiv. Dette bidrar til at NTNU står sterkt overfor morgendagens utfordringer.

Koordinert kompetanseutvikling på flere nivåer

  1. Stjerneprogrammet er tilrettelagt som et talentprogram for unge toppforskere. Formålet er å skape en større bevisst strategisk og langsiktig forståelse hos de unge forskerne, og hvordan dette påvirker deres forskningsarbeid.

    Forskningslederprogrammet var kompetanseutvikling av forskningsledere fra hele universitet. Formålet har vært å understøtte deres lederrolle samt gi dem konkrete ledelsesverktøy til hverdagen. Programmet er med på å skape forståelse og nettverk på tvers av universitetet.

  2. Instituttlederprogrammet er ledelsesutvikling av instituttledere på tvers av universitetet og fokuserer særlig på å utvikle den strategiske lederrollen. Programmet tar også løpende de mest pressende strategiske temaene, utfordringene og mulighetene oåpp.

    Fakultetslederprogrammet er sentrert rundt utviklingen av fakultetenes ledere og ledergrupper og samler disse rundt en felles forståelse av deres strategiske lederrolle – ikke minst hvordan de er avgjørende i den strategiske koordinasjonen. Programmet hjelper også ledergruppene helt praktisk med å utvikle deres praktiske samarbeid.

Integrasjon mellom programmene

Gjennom forløpene har det vært en høy grad av samspill mellom de ulike organisatoriske ledelsesnivåene og på tvers av hele universitetet. En sterk integrasjon mellom programmene, koordinert av universitetets HR-avdeling – hjulpet og støttet av Mobilize - har vært med på å sikre et felles begrepsapparat og referanseramme for det strategiske lederskapet.

Mobilize har også bistått NTNU med en rekke andre og viktige strategiske prosesser – gjerne med fokus på hvordan overordnede strategiske utviklinger kobles sammen med utviklingen i de faglige miljøene. Så strategi både gir retning og mening for den sterke faglige medarbeider på NTNU.

Om NTNU

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedkvarter i Trondheim. Universitetet har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdannelser og en stor faglig bredde som også inkluderer humanistiske fag, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdannelsesvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunst og kunstneriske aktiviteter. 

I 2014 fikk to av universitetets forskere en Nobelpris. 

Strategisk udvikling hos UCL

Les mer

Et meningsfullt liv hos Plandent

Les mer