ZBC

Økt fokus på kulturutvikling hos en av Danmarks største bedriftsskoler

Er strategi noe vi har, eller er strategi noe vi er og lever? Dette har ZBC spurt seg selv om.

Kunde
ZBC
Bransje
Undervisning
Årstall
2017-2019

Et sterkt samarbeid

I forbindelse med et strategiutviklingsarbeid opstod der en så erkjennelsen av og fokus på kulturdelen. For en strategi på et papir er ikke særlig interessant, det er derimot strategien når den lever hver eneste dag blant medarbeiderne.  

Derfor igangsatte ZBC i samarbeid med Mobilize et større kompetanseeutviklingsprosjekt med fokus på kultur blant de 200 administrative medarbeiderne. Over en 1-årig periode kom alle disse, fordelt på åtte avdelinger, gjennom et forløp på tre dager, fulgt opp av felles drøftelser med ledelsen, der fokus var på kulturutvikling og forankring av strategi i ZBC.

For mange av deltagerne var der mange aha-opplevelser underveis, og det ble skapt en bevissthet om at den enkelte har stor innflytelse på hvordan kulturen utvikles på stedet. 

ZBC er en av Danmarks største bedriftsskoler med omkring 7000 årselever og 1000 ansatte. Mobilize har gjennom flere år løst konsulentoppgaver for og i tett samarbeid med ZBC.

ZBC arbeider fortsatt med kultur og strategi, og sammen med Mobilize utvikles det nå et forløp for alle ansatte om hvordan det skapes en felles kultur i ZBC, hvor også FNs verdensmål spiller en sentral rolle.

Strategisk koordinering på tvers av nivåer hos NTNU

Les mer