UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Strategisk utvikling på UCL University College

Når man står midt i en fusjon mellom to organisasjoner med forskjellige kulturer, og skal utarbeide en ny felles strategi, kan det umiddelbart virke enklest å la ledelsen formulere den nye strategi. Men gir det det beste resultatet?

Kunde
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Bransje
Undervisning
Årstall
2019

Hos UCL Yrkesakademi og Profesjonshøyskole sto man i 2019 med oppgaven om å fusjonere en profesjonshøyskole og et yrkesakademi. To forskjellige organisasjoner med hver sin måte å gjøre tingene på. I den forbindelse hjalp Mobilize med design og gjennomføring av en strategiprosess, som skulle skape et sett strategiske retninger for fremtiden. Målet var å utarbeide en felles ambisjon som alle ledere og medarbeidere kunne se seg selv og ta del i.


UCL er et svært godt eksempel på en stor organisasjon som har utarbeidet en felles ambisjon og et sett med spissede retninger, og som fra starten har lykkes med å involvere og engasjere hele organisasjonen. Det har resultert i en ny strategi, som er forankret på et helt annet nivå, fordi det lokale eierskapet er tenkt inn fra start.

Strategisk utvikling på UCL Yrkesakademi og Profesjonshøyskole

Prosessen

Prosessen startet og sluttet i styret, som fra starten av var med til å beslutte den overordnede retning, og formulere såkalte gjerdestolper - altså rammer for den videre ambisjonsprosess. Styret var dermed med på å sette rammer for det strategiske arbeidet og det strategiske utfallsrommet; men som samtidig også muliggjorde frie tøyler innenfor denne avgrensningen. En frihet som ble særlig utnyttet av strategigruppe, som var etablert til prosjektets formål, som bestod av et bredt utvalg av medarbeidere.

 

Strategigruppens oppgave var å komme med innspill, diskutere og arbeide med formulering av den nye ambisjonen og de overordnede strategiske retningene. Disse innspillene ble delt og diskutert i det felles Lederforumet, som samtidig gjennomførte ledelsesutvikling for å bli klokere på den nye strategi, og få et feles ledelses- og strategi-begrepsapparat overfor fusjonen.

 

På de forskjellige utdannelsesområdene og administrasjonen, ble det iverksatt lokale selvvurderinger for å belyse deres nåværende situasjon, og komme med deres syn på fremtiden. De endelige selvvurderingene ble samlet sammen og inngikk i strategigruppens arbeid med den nye felles ambisjonen. Underveis ble det også laget videoer, som var med på at få de strategiske spørsmålene og dilemmaene diskutert ute i de lokale fagmiljøene.

 

Ambisjonen tok ikke kun utgangspunkt i de interne forholdene. Underveis i prosessen fikk både strategigruppen og lederne i oppgave å jobbe med forhold og utviklinger i omverden - også den internasjonale utviklingen innenfor det videregående utdannelsesområde. Her var det også innlegg fra eksterne stemmer. Ikke minst bidro en norsk prorektor på strategigruppens formulering av ambisjonen og retningene, før disse ble sendt til styret. 

Et meningsfullt liv hos Plandent

Les mer

Les mer om hvordan vi arbeider med strategi

Ikon Strategi Strategi