Utvikling av felles forsknings-, utdannelses- og innovasjonssystemer på tvers av Norden

Se caser

Strategisk koordinering på tvers av nivåer hos NTNU

Se caser

Økt fokus på kulturutvikling hos en av Danmarks største bedriftsskoler

Se caser

Hvordan vi hjelper

Light Bulb 3 Hvordan vi hjelper

Fusjon mellom to organisasjonr

Se caser

Jeg opplever alltid å komme beriket hjem når jeg har vært sammen med Mobilize. Det er av stor verdi å bli ”tvunget” til å stoppe opp og reflektere over egen praksis og få nye perspektiver på den virkeligheten vi møter vårt daglige virke.