Strategi eller "å føre hæren"  - som ordet opprinnelig betyr. Å føre hæren i dag er ikke det samme som det en gang var. Det handler både om retning, store beslutninger, men også om kultur, agilitet i det nære - og mye annet.

Vi tenker at alle ledere og medarbeidere skal kunne skape mening i felles, strategiske målsetninger. Så alle kan handle på de målene man sammen har satt opp, og alle tar ansvar for kjerneoppgaven og for en ukjent fremtid.

Vi kan hjelpe dere med å arbeide strategisk. Å arbeide med både utvikling og forankring av strategi – å skape strategiske prosesser der eksterne interessenter og hele organisasjonen involveres.

Strategiarbeid er i høy grad også kulturarbeid: Man må flytte seg til nye steder hvis man skal forbli relevant i fremtiden. For større strategiske skift betyr at organisasjonen skal gjøre noe som er annerledes enn tidligere – og det krever typisk at et nytt tankesett eller en ny kultur utvikles.

Strategi er kultur er strategi”, sier den store organisasjonsteoretikeren Karl Weick, og arbeidet med å gjøre strategien til en kultur er noe av det vi er eksperter i.

I Mobilize tilpasser vi strategiarbeid og transformasjonsforløp til deres organisasjon og særlige utgangspunkt. Vi hjelper dere som har bruk for sparring til å realisere eller forankre en allerede utarbeidet strategi. Og vi hjelper dere som skal i gang med å formulere ett eller flere strategiske retningslinjer og skape en prosess rundt mobilisering og forankring i og rundt organisasjonen.

I løpet av de siste 5 årene har NTNU vært gjennom en krevende fusjonsprosess der tre tidligere colleges ble fusjonert med universitetet. Mobilize har vist gode kompetanser til å hjelpe NTNUs ledere i arbeidet med å realisere en ny strategi og organisasjonsmodell etter fusjonen.

Kari Rueslåtten, leder av NTNUs lederutviklingsprogram og Gunnar Bovim, rådgiver, tidligere rektor

Strategiarbeid hos UCL

Se caser