Mobiliseringsledelse er en avgjørende forutsetning for reell strategisk ledelse av fagprofesjonelle organisasjoner. Strategiske ledere skaper retning for organisasjoner, og sikrer at mål, verdier og organisering reelt blir formet i fellesskap – med de fagprofesjonelle medarbeiderne i en nøkkelrolle.

Og det hjelper vi med. Gjennom strategisk lederutvikling, ledelsessimulasjoner, dilemma-arbeid, rolleforståelse og samspill mellom ledelsesnivåer og medarbeidere.

Vi er spesialister i ledelsesutvikling i sterke fagmiljøer. Og strategisk ledelse er for oss en kontinuerlig skiftende prosess mellom top-down og bottom-up. Å tørre å stille de viktige spørsmålene og sammen finne svarene på: Hva er formålet med det vi gjør? Hvilken verdi skal vi sammen skape i samfunnet? Hva er det vi sammen brenner for?

 

Nylig har Mobilize vært involvert i å utvikle UCN’s nye governance-struktur som skal understøtte forskningsledelse på UCN. En prosess der behov og ønsker settes i spill i forhold til den modenheten organisasjonen har på området.

Lene Augusta Jørgensen, Rektor Professionshøjskolen UCN

Organisering

Ikon Organisering Organisering

Strategi

Ikon Strategi Strategi

Nettverk og forløp

Ikon Netværk Aktuelle nettvetk og forløp