Vi tror på at organisasjoner med viktige kjerneoppgaver lykkes fordi mennesker organiserer seg – de handler, de er oppmerksomme, de beslutter og de skaper mening. Men hvordan oppnår man en meningsfull organisering rundt kjerneoppgaven, som også løpende skal tilpasse seg omgivelsene?  Det kan vi hjelpe med.

Vi rådgiver ledere og nøkkelpersoner, og vi faciliterer meningsskapende prosesser på alle nivåer i både større og mindre organisasjoner.

Vi er sterke innenfor kunnskapstunge organisasjoner, der for eksempel forskning og utdannelse står i sentrum. I tillegg har vi spesialisert oss i organisasjoner der faglig lidenskapelige mennesker hver dag skal lykkes med å finne nye veier, utarbeide planer og løse komplekse samfunnsmessige problemstillinger.

”Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med Mobilize for skape rom til refleksjon i forhold til styring av oppgaveporteføljen i vår organisasjon. Vi er som ledelse blitt utfordret og inspirert, og har nå et nytt utgangspunkt til å se på organisasjonens oppgaveprioritering”

Dorte Juul Hansen, Socialdirektør, Region Nordjylland

Økt fokus på kulturutvikling hos en av Danmarks største bedriftsskoler

Les mer