Plandent

Et meningsfullt liv hos Plandent

I helsevirksomheten Plandent er en betydningsfull hverdag viktig - også når du går på jobb. For Plandent henger personlig utvikling, et klart formål, sterk tilhørighet og en ledelse som setter rammer, uløselig sammen. Mobilize hjelper selskapet i et kontinuerlig forløp med å utvikle disse fire områdene.

Kunde
Plandent
Bransje
Medisinsk og tannlege
Årstall
2019

Plandent er en privat virksomhet innenfor tannhelse. Ledelsen er drevet av ambisjonen om at deres arbeid bidrar til et meningsfullt liv, og dere kultur er drevet av et ’overdrevent kundefokus’, vilje til å lære, og mot til å feile. Dette er verdier som de ikke bare snakker om; men som praktiseres helt ut i hjørnene.

Plandent ønsket et tydeligere svar på hvorfor de egentlig eksisterer. En mening som strekker utover det å tjene penger, men som en bidragsyter til mening for fellesskapet og den enkelte medarbeider. Et felles formål som organisasjonen kan samles om, og som kan guide når vanskelige beslutninger skal tas.

Innledningsvis ble deltagerne bedt om at skrive noveller om endringene de så for seg i Plandent i en umiddelbar fremtid. Og resultatet var rørende fortellinger om medarbeidernes opplevelser i en pandemitid, og et ønske om å være til stede for deres kunder i en tid hvor mye ellers stengte ned. 

Novellene tydeliggjorde medarbeidernes opplevelser og følelser i deres arbeid. Og fortellingene ble senere definerende for utarbeidelsen av en mening, hvor man på et internat drøftet hvorfor Plandent er satt i verden, og hvem som egentlig er kunden.

Deltagerne ble også presentert for idéen om at utvikling i arbeidslivet ikke kun handler om tilfredshet. Tilfredshet er godt, men innsikt er enda bedre. Man må derfor fremme en innsikt i de utfordrende tingene, slik som egne forutsetninger, utfordringer og personlige karakteristikker – det man i konseptet Immunitet mod Forandring (IMF), kaller for bakhender.

På internatet jobbet deltagerne med deres egne utviklingsområder og bakhender, og prosessen åpnet opp for samtaler man aldri før hadde hatt i organisasjonen. Samtidig ble disse samtalene avgørende for strategiarbeidet, hvor deltagerne med utgangspunkt i nøkkelord fra deres nye mening, drøftet de organisatoriske enhetenes bakhender. Det førte til helt konkrete justeringer av strategien.

Hva har Plandent bruk for?

Å jobbe med mening er en kontinuerlig reise

Læringsgrupper er etablert for å lage eksperimenter som skal skape læring om ledelse og utvikling av mening i arbeidet mellom seminarene. IMF er blitt en integrert del av deres hverdag, og brukes lokalt i grupper. Opplevelsen av mening er blitt noe som de måler og følger opp på.

Reisen er så vidt begynt

Oppgaven hos Plandent viser at personlig lederutvikling ikke bare er noe vi gjør på et seminar. Det er noe vi gjør sammen i en langvarig relasjon med kunden, og på tvers av formelle deler av organisasjonen. Det viser også at lederutvikling ikke bare er utvikling av ledere; det er utvikling av kultur, som i dette tilfellet hos Plandent.

Hva er det Mobilize kan?
Hva er det Mobilize kan? - En historie fra et strategiseminar

Strategisk koordinering på tvers av nivåer hos NTNU

Les mer