Emne
Artikler

Det er selvfølgelig mange grunner til dette - men det er ingen tvil om at det ofte handler om deres fremtidsrettede strategibetraktninger. En ny forståelse av strategi har også begynt å få innpass i mange organisasjoner. Det er en strategiforståelse som ikke lenger utelukkende abonnerer på det klassiske ovenfra-ned-perspektivet, hvor det er toppledelsen som alene bestemmer og prioriterer den strategiske utviklingen.

 

I dag skjer utviklingen på mange ulike nivåer i organisasjonen, og flere steder innføres en høyere grad av desentralisering av både prioriteringer, beslutninger og allokering av ressurser. Det er likevel viktig at alle desentraliserte beslutninger og utviklinger trekker i riktig felles retning - at de lever opp til organisasjonens felles ambisjon. Det er ofte her porteføljestyring som et strategisk styringsverktøy kommer inn i bildet.

Vil du vite mer om porteføljestyring?

Skriv til oss

Mobilize CLU2704

Les også artikkelen "Den felles strategiske ambisjonen"

Adobestock 410963127 Artikkelserie om strategi

Les også artikkelen "Den strategiske faglige leder"

Leadership 1 Faglig ledelse