Emne
Artikler

Vi er kommer til mars måned i 2019, og her i tredje kapittel skal vi møte Nikolaj Malchow-Møller. Nikolaj har som leder erfart viktigheten av å prioritere det strategiske arbeidet, et tema vi i denne måneden kommer mye nærmere inn på. Vi skal også høre om hvordan man som strategisk leder navigerer i farvannet mellom drift og det strategiske arbeidet, og hvorfor det er behov for det nøkterne og rasjonelle lederskapet når det skal skapes plass til det nødvendige arbeidet med utvikling. Til slutt en refleksjon over hvordan man som sterk, sårbar og strategisk leder står til ansvar og regnskap for både kvalitet i kjerneoppgaven, sine medarbeidere og ikke minst samfunnet.

Marts 19

Hent som pdf

Last ned hele mars måneds almanakk som pdf

Download Marts Nikolaj Malchow Moller
Hør Sørens samtale med Nikolaj Malchow-Møller

Strategisk ledelse handler om å kunne prioritere og akseptere

Nikolaj Malchow-Møller

Spørsmål til neste måneds leder 

Nikolaj spør neste måneds leder:

”Hvordan balanserer du mellom å så frø som skal blomstre i inneværende år, og frø som skal bli til store trær ute i fremtiden?”

 

Nikolaj spør ut fra premisset om at vi blir møtt av mange kortsiktige hensyn og krav av våre interessenter, men vi har samtidig en forpliktelse til å kunne levere kvalitet på lang sikt. Så hvordan arbeider man i praksis med å få laget den riktige balansen mellom den kortsiktige kvalitetsutviklingen og den langsiktige kvalitetsutviklingen?

Med dette spennende spørsmålet er stafetten gitt videre til april måneds leder i Ledelsesalmanakken, som er visedirektør hos Nationalmuseet, Jesper Stub Johnsen.

 

Les april måneds almanakk

Mars kapittel

Les det tilhørende kapittelet fra ''Almanakken om god ledelse''

Download Marts Kapitel

Spørsmål å reflektere over

Last ned månedens spørsmål å reflektere over

Download Marts Spørgsmål