Emne*
Artikler

Stina Vrang Elias

Stina er administrerende direktør hos Tænketanken DEA, som fokuserer på å bidra til utviklingen av et godt utdannelses-, forsknings- og innovasjonssystem gjennom kunnskapsbaserte analyser, prosjekter og deltagelse i den offentlige debatten. Innen hun for 10 år siden inntok sin direktørstilling hos DEA, var hun i en årrekke ansatt hos Dansk Industri i en rekke ulike stillinger. Utover sin nåværende posisjon hos DEA, sitter Stina også i flere råd og styrer. I 2019 er hun blitt utpekt til styreleder for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt trådt inn i styret hos BRF Fonden.

Juli 19

Hent som pdf

Last ned hele juli måneds almanakk som pdf

Download Juli Stina Vrang Elias

Mennesker feiler, og man blir ikke ufeilbarlig bare fordi man er sjef

Stina Vrang Elias
Hør Klaus' samtale med Stina Vrang Elias

Man kan godt være sterk utad hele tiden, men innad kan man ikke være sterk hele tiden. Man er presset av og til, og da har man behov for noen å lene seg mot.

Stina Vrang Elias

Spørsmål til neste måneds leder 

Intervjuet med Stina er ved å være slutt. Og hermed gis stafettpinnen videre til neste måneds leder, Mari Sundli Tveit. Mari er i dag rektor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), men vil over sommeren gjøre et karriereskifte. Mari blir ny direktør for politikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Stina er kjent med at Mari skal til å foreta et modig karriereskifte og spør således meget relevant neste måneds leder:

”Hvilke tanker har du gjort deg i forbindelse med ditt lederskifte?”

Les august måneds almanakk

Juli kapittel

Her kan du lese det tilhørende kapittelet fra ''Almanakken om god ledelse''

Download Juli Kapitel

Spørsmål å reflektere over

Last ned månedens spørsmål å reflektere over

Download Juli Spørgsmål