Emne
Artikler

Mari Sundli Tveit

I rollen som rektor har Mari vært universitetets veiviser gjennom ledelse av strategiske endringsprosesser ved NMBU. Mari sin kjennskap til universitets- og høyskolesektoren (UH sektoren) stammer ikke fra rektorrollen alene. Hun har også vært styremedlem i European University Association (EUA) siden 2015, og er styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR). 

Mari har lang erfaring og kjennskap til akademia, og ikke minst et brennende engasjement for den jobben hun gjør. Hun gir oss et innblikk i tema som ”strategisk ledelse” og ”sårbarhet i ledelse”, samt refleksjoner rundt eierskap og verdi i en organisasjon som er avhengig av samspill på tvers.

 

August 19
Hør Ares samtale med Mari Sundli Tveit

Hent som pdf

Last ned hele august måneds almanakk som pdf

Download August Mari Sundlit Veit

Det å erkjenne at man ikke har alle svarene kan skape unike muligheter for samspill og utvikling

Mari Sundli Tveit

Spørsmål til neste måneds leder 

Stafettpinnen gis nå videre til neste måneds leder, Henrik Stubkjær, som er biskop i Viborg Sogn. September måneds kapittel handler blant annet om forskjellen på rolle og person, samt det å håndtere refleksjon. 

Mari spør dermed et meget interessant spørsmål til Henrik:

«Hvordan klarer du å skape rom for refleksjon i din lederrolle som biskop?»

Les september måneds almanakk

August måneds kapittel

Her kan du lese det tilhørende kapittelet fra ''Almanakken om god ledelse''

Download August Kapitel8

Spørsmål å reflektere over

Last ned månedens spørsmål å reflektere over

Download August Spørgsmål