Emne
Artikler

Hjalte Aaberg

Hjalte Aaberg har gjennom de siste 5 år sittet på posten som regionsdirektør og øverste leder i en av Danmarks største arbeidsplasser, Region Hovedstaden, med ca. 45.000 medarbeidere og et budsjett på ca. 40 milliarder. Her har han ledet organisasjonen gjennom en tid med store endringer, som sykehusfusjoner, enorme konstruksjoner, etablering av "Sundhedsplatformen", samt utvikling av helt nye ledelsesvisjoner. Med blant annet en tittel som administrerende direktør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i bagasjen har han tjent demokratiet i snart 25 år. I begynnelsen av det nye året tar Hjalte Aaberg et nytt skritt i sin karriere, da han fremover - sammen med erfaren konsulent, Nels Karsvang - vil hjelpe virksomheter og toppledere med fasilitering av utviklingsprosesser, lederutvikling og rekruttering.

Januar 19

Hent som pdf

Last ned hele januar måneds almanakk som pdf

Download Januar Hjalte Aaberg
Hør Sørens samtale med Hjalte Aaberg

Å lytte til motvinden, og hva som ligger i dette: ”hvor kommer denne utfordringen fra, hva er den et symptom på, og hvem kan hjelpe meg til å forstå den?”

Hjalte Aaberg

Januars kapittel

Her kan du lese det tilhørende kapittelet fra ''Almanakken om god ledelse''

Download Januar Kapitel

...vi skal bringe den kollektive bevisstheten i spill ved å åpne oss for hverandre

Hjalte Aaberg

Spørsmål til neste måneds leder 

I januar måneds utgave av Ledelsesalmanakken stiller Hjalte Aaberg et spørsmål til neste måneds leder.

”Hvordan sørger vi for at det også er menn i toppledelse om 10-20 år?”

 

Bakgrunnen for spørsmålet er at Hjalte mener at vi er på vei inn i et nytt ledelsesparadigme der lederen ikke skal sitte på den høye hvite hesten, men derimot sette seg selv i parentes og være god til å sanse og fornemme organisasjonen. Hjaltes poeng er at mange kvinner typisk er født med bedre kompetanser på disse områdene, hvilket – satt på spissen – kan gjøre mennene overflødige i fremtiden.

Les februar måneds almanakk

Spørsmål å reflektere over

Last ned månedens spørsmål å reflektere over

Download Januar Spørgsmål