Emne*
Artikler

Henrik Stubkjær

I perioden 2005 til 2014 var Henrik generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og har siden vært biskop i Viborg Stift. Ved siden av sitt arbeid som biskop sitter han i flere styrer, blant annet Det Lutherske Verdensforbunds Øverste Råd samt Møltrup Optagelseshjem - et hjem for menn som har fått sparket bena vekk under seg. Henrik er også tilknyttet Copenhagen Business School der han, i tillegg til å gjøre sin Master of Public Governance ferdig til våren, har medforfattet en bok om ledelse av sivilsamfunnsorganisasjoner.

Som biskop er Henrik en del av den danske folkekirke. Folkekirken er en av Danmarks aller største og også komplekse organisasjoner. Et stift er et kirkelig distrikt, som ledes av en biskop, og som er inndelt i prostier og menigheter. Stiftet er folkekirkens høyeste organisatoriske enhet, og biskopen er stiftets øverste myndighet. Det er i alt ti stifter i Danmark. Som biskop over Viborg Stift fører Henrik tilsyn med både prester og menighetsråd, og har ansvar for å sikre at samtlige områder får den nødvendige kirkelige betjeningen. Han har også et ansvar for å løfte større kirkelige oppgaver i stiftet, og har en vesentlig formidlingsoppgave i stiftet, og mellom folkekirken og det øvrige samfunn. Viborg stift består i dag av 11 prostier, 275 menigheter, 214 menighetsråd, 11 proster, 186 sogneprester og mange flere ansatte.

Det er således en stor organisasjon som Henrik til daglig er leder for, med mange involverende mennesker og stor geografisk spredning. Det medfører en spennende, men også utfordrende hverdag – noe vi kommer nærmere inn på senere i kapittelet. Vi skal dog først tilbake til der vi slapp sist måned – vi begynner som vanlig med siste måneds spørsmål.

September 19

Hent som pdf

Last ned hele september måneds almanakk som pdf

Download September Henrik Stubkjær
Hør Sverris samtale med Henrik Stubkjær

Der ligger i det enkelte menneskes sårbarhed, at vi som mennesker er overgivet til hinanden

Henrik Stubkjær

Spørsmål til neste måneds leder 

Noe av det Henrik finner mest interessant i strategisk ledelse er de ledelsesdilemmaene man bestandig står i. Dilemmaer som hele tiden holder oss i ilden, som krever at vi er til stede, som krever at vi tenker nytt, og som på en eller annen måte krever at vi overgir oss til hverandre. Det er vi nødt til for å finne felles innsats og felles nytte.

Det er med utgangspunkt i de tankene at Henrik gjerne vil spørre neste måneds leder:

”Hvordan bruker du de strategiske ledelsesdilemmaene konstruktivt i din endringsledelse?”

Les oktober måneds almanakk

September måneds kapittel

Her kan du lese det tilhørende kapittelet fra ''Almanakken om god ledelse''

Download September Kapitel

Spørsmål å reflektere over

Last ned månedens spørsmål å reflektere over

Download September Spørgsmål