International Agency for Research on Cancer (IARC)

Internasjonalt samarbeid om utdannelse av forskningsledere

Forskningslederprogram med formål om å utvide forskernes perspektiv på egne ledelsespraksiser, utvikle såkalte best-practices i eget forskningsmiljø og trene på ledelse av misjoner innenfor, og på tvers av, forskjellige forskningsområder.

Kunde
International Agency for Research on Cancer (IARC)
Bransje
Forskning
Årstall
2021-2022

IARC – International Agency for Research on Cancer – jobber for å fremme internasjonalt samarbeid innen kreftforskning, bl.a. ved å koordinere forskning på tvers av land og organisasjoner. I IARC har man en ambisjon om å bringe forskning mere i spill i samfunnet, og i tillegg har man formulert en ny strategi for organisasjonen. For at kunne realisere strategien har man iverksatt forskjellige initiativer – herav ledelsesutvikling og -trening av forskningsledere, som skal drive den kulturelle (ledelses)utviklingen i hele organisasjonen.

I 2021 og 2022 samarbeidet Mobilize med IARC om design og gjennomføring av et forskningslederprogram. Dette var et prosessforløp som var basert på den nordiske ledelsesstil, som særlig kjennetegnes ved åpenhet, integritet og tillit, og hvor lederen primært fungerer som en som inspirerer og motiverer medarbeiderne i en flat organisasjonsstruktur.

  1. “The training provided me with a theoretical framework for leadership challenges at different levels; tools, and techniques to reflect about different aspects of leadership. The applied tools also help me to better understand and describe my own work life, which is useful when I priorities or discuss my work with others. I have found the interaction with other training participants enriching, because our joint experience is much larger than our individual perceptions.”

    - Ann Olsson, Scientist, Environment and Lifestyle Epidemiology Branch, IARC.

Prosessen

Treningsforløpet bestod av fire webinarer med forskjellige teoretiske og praktiske temaer, supplert av plenum- og gruppediskusjoner. I forkant av webinarene, ble teoretisk innhold presentert i korte videoer, podcaster og artikler.

Imellom webinarene, møttes deltagerne i mindre grupper for å diskutere personlige leder-caser. Underveis i forløpet, møtte forskningslederne i makkerpar for å dele idéer og praksis omkring forskningsledelse, som de kunne eksperimentere med og anvende i deres eget forskerteam.

 

Formålet med forskningslederprogrammet var å:

  • Utvide forskningsledernes perspektiver på egen ledelsespraksis
  • Gi dem verktøy til å eksperimentere med, og utvikle best-practice i eget forskningsmiljø, og å drive endringer i deres team
  • Å Utvikle forståelse for, og erfaring med, å lede forskning, mennesker, prosjekter og misjoner innenfor, og på tvers av, forskjellige forskningsområder
  1. «I Mobilize er vi utrolig glade for å kunne støtte fremtidige kreftbehandlinger og å fremme den viktige rollen til forskningsledere her. I fremtiden vil forskningen bli mer og mer misjonsorientert og vi finner at den nordiske lederstilen har en styrke her. Spesielt fordi lederstilen her er mer en veileder, motivator og brobygger – en som dyrker forskningsmiljøet og gir rom for de profesjonelle ildsjelene. Selv om den nordiske ledelsesstilen kan virke provoserende eller fremmed i for eksempel søreuropeiske forskningsmiljøer, gjør den det mulig for utmerkede ideer og prosjekter å lykkes takket være innsatsen fra hele teamet, og ikke bare avhengig av en enkelt sterk fagperson eller sjef.

    - Anne Mette Steinmeier, seniorkonsulent i Mobilize og prosjektleder for IARC-samarbeidet

Vil du vite mer?

Skriv til oss

Am 3