Sarah er drevet af, hvordan ledere og organisationer skaber mening og handlingsrom i en kompleks hverdag.

Sarah Jane 2

Om Sarah

Sarahs interesser og ferdigheter ligger i hvordan ledere og organisasjoner, til tross for kompleksiteten, lykkes med å handle og skape endring til beste for organisasjonen og samfunnet.

 

I tillegg til arbeidet som prosjektmedarbeider i Mobilize, studerer Sarah til graden Politisk kommunikasjon og ledelse ved CBS. Gjennom studiene har Sarah bygget opp en bred politisk forståelse og utviklet et konstruktivt syn på mangfoldet av interesser, rasjonaliteter og konflikter som preger samfunnet og moderne organisasjoner.