Line er opptatt av å skape et trygt rom hvor det er rom for sårbarhet og en åpen dialog

Line 5

Om Line

Line brenner for lederutvikling og ledelse som skaper verdi. Som prosjektleder og rådgiver er Line spesielt opptatt av hvordan god ledelse kan skape et trygt rom hvor det er rom for sårbarhet og åpen dialog. Hun har også et øye for viktigheten av kommunikasjon og språkets innvirkning på ledelse, samt måten ledere kommuniserer på.

Strategisk jobber Line med utfordringene organisasjoner møter i samfunnet, og er derfor nysgjerrig på økosystemtenkning – spesielt hvilken betydning dette har for forholdet mellom systemet, fagfolk og innbyggere.
Line er utdannet Cand.soc. i politisk kommunikasjon og ledelse fra Copenhagen Business School, og hun er opplært i å ha et analytisk blikk for hva som er styrende i organisasjoner. Line har også en bachelorgrad i kommunikasjons- og forretningsstudier fra Roskilde Universitet.