Lars setter de store sammenhengene i spill i grupper

Lars er en erfaren toppleder og bruker det i sitt arbeid som konsulent på en nærværende måte. 

Hør Lars fortælle om motivation i podcasten her
Mobilize CLU0237

Om Lars

Lars er opprinnelig utdannet lege. En lege som også har forsket og vært global HR-direktør i Novo Nordisk A/S. I dag besitter han høy kunnskap innenfor ledelses- og organisasjonsutvikling, strategisk ledelse, innovasjon og porteføljeledelse i fagprofesjonelle miljøer.

Lars er opptatt av å frigjøre organisasjoners fulle innovasjonspotensiale gjennom et reflekterende og strategisk lederskap. Og han blir hver gang fascinert og inspirert av å møte engasjerte fagprofesjonelle - uavhengig av deres fag.

Lars har også vært medforfatter til boken ”Strategisk ledelse i fremtiden”, fra 2017. Og med sin helsefaglige bakgrunn har han, foruten sin ph.d.-avhandling, skrevet adskillige artikler i legevidenskapelige tidskrifter samt kapitler i danske lærebøker i almenn medisin.

 

Lars har bl.a. løst oppgaver for

 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden
 • Nationalmuseet
 • Lundbeck A/S
 • Norges Forskningsråd
 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet