Kristian fikser alt

Og er den mest hjelpsomme porteføljemanageren.

Mobilize CLU9479

Om Kristian

Kristian er en erfaren koordinator og facilitator og jobber med strategisk utvikling, ledelsesutvikling og prosjektledelse i faglige organisasjoner – med særlig fokus på universitets- og profesjonshøyskolesektoren.

Han er især opptatt av koblingen mellom strategi, ressursallokering og porteføljeledelse i store faglige organisasjoner som gjennomgår strategisk transformasjon. Han er drevet av en faglig nysgerrighet for dette feltet og muligheten for å arbeide med realiseringen av nye strategiske retninger og tiltak. 

I tillegg er Kristian den alltid så hjelpsomme kollegaen – han vil felleskapet, har god energi og gir seg ikke før en oppgave er løst.  Han er uvurderlig i rollen som porteføljemanager, der han arbeider med utvikling og prioritering af utviklingstiltak og ressursallokering internt i Mobilize.