Som organisasjon og ledelse må du i økende grad rette fokuset mot de store samfunnsutfordringene, og bestemme hvordan du kan bidra til å løse dem. Dessverre er det vanskelig å gå videre med komplekse problemer. De er viklet inn i andre sosiokulturelle og økonomiske forhold, og ingen aktører kan løse det alene.

Derfor blir man nødt til å tenke nytt på hvordan vi stiller oss til samfunnsutfordringene. Vi tenker at man må samarbeide med andre parter og koordinere innsatsen for å skape gjennomslag. Det er imidlertid ikke alltid lett å slå seg sammen med andre organisasjoner som har andre logikker og mål.

Når man jobbe med samfunnsoppdrag handler det først og fremst om å identifisere et felles oppdrag. Man må ha et felles mål som er større enn den enkelte aktør. Bare ved å mobilisere aktører i økosystemet og utnytte de gjensidige ressursene, kan man jobbe med det felles problemet.

I Mobilize jobber vi med 

 1. Rådgivning om kundens missions og innsats. 

  Mer spesifikt; 

  - Hvordan spiller den enkelte organisasjon ut sin rolle i en missionssatsning?

  - Hvordan skaper man som aktør verdi i økosystemer?

 2. Formulering av en felles mission på tvers av økosystemet 

  Kartlegging av aktører og domener som er sentrale i økosystemets verdiskapning

  Identifisere betydelige drivere og dynamikk i økosystemet

  Mobilisering av aktører og strategisk sparring

”Mobilize har hjulpet oss med å fokusere på mission-orientering og strategisk verdiskaping i økosystemer. Det var en veldig god prosess, hvor vi dels ble løftet teoretisk og strategisk, og dels konkret startet vårt eget arbeid for å styrke vår lokale verdiskapning sammen med andre parter i økosystemet vårt.".

- Ingvild Straume, fungerende fakultetsdirektør, OsloMet

Ledelse av økosystemer

Podcast 3 Hør podcasten her

Les mer om mission-orientering her

Les mer

Missionsdrevne mellomroms-strategier

Billede1 Les artikkelen her

Ta kontakt med Claus Bjørn Billehøj

Skriv til oss

Mobilize2021 CLU5631 (1)