Emne
Artikler

Organisasjonen din lever i stadig skiftende omgivelser

 

De siste to årene har vi vært i en unntakstilstand av kriser som påvirker vårt daglige liv, våre selskaper og institusjoner: En koronakrise; forsyningskrise på grunn av koronakrisen; en arbeidskrise; en energikrise på grunn av Ukraina-krigen; en økonomisk krise på grunn av både koronakrisen og Ukraina-krigen; en klimakrise som neppe kan sees på som en episodisk krise, men krise etter krise har trolig vært en katalysator for våre klimautfordringer.

 

Både private og offentlige organisasjoner må være ekstremt flinke til å strategisk organisere seg i miljøer med mer uforutsigbarhet og endringer enn tidligere sett. Dette stiller krav til organisering, og det stiller krav til strategisk ledelse.

 

Det er nemlig det denne artikkelen handler om; Hvordan gjør du deg selv og din organisasjon i stand til å møte strategiske sjokk?

Les også artikkelen om "The Great Resignation"

Seminar 4 Les artikkelen her

Hør også podcasten om strategiske sjokk

Podcast 2 Hør podcasten om strategiske sjokk