Emne
Artikler

Snart blir vi i Mobilize en medarbeidereid virksomhet, hvor alle ansatte fra prosjektmedarbeidere til partnere eier Mobilize i fellesskap - og med et styre som representerer hele organisasjonen. 

 

Med artikkelen ønsker vi å fortelle hvorfor delt eierskap er verdiskapende for både virksomheten og samfunnet. Vi ønsker å skape åpenhet om prosessen vår fra partnerskapseierskap til felleseierskap, der vi deler våre erfaringer og dilemmaene vi har møtt underveis.

 

”Vi er sammen om å skape verdien – derfor er det også rettferdig at vi deler eierskapet og overskuddet. Vi gamle har erfaringen – de unge har potensialet og ideene for fremtiden. Og så er det en måte å trene oss alle til å tenke på å ta ansvar for organisasjonen som helhet.”

- Søren Barlebo Rasmussen, Managing partner

Hvem er Mobilize?

Fællesbillede, August 2021 Om Mobilize

Ledelse av den unge generasjonen

Thumbnail Image (2) Hør podcasten her