Emne
Artikler

01 Januar

Nyttårsforsett

Helene har laget et nyttårsforsett: hun vil komme i gang med å løpe, og hun vil endre den måten hun arbeider som leder i det daglige. Skal et nyttårsforsett gi mening, så krever det imidlertid en evne til refleksjon og en sterk vilje til å nå sine mål. Men skal årets første mål gi mening, så krever det en bevissthet om gode og dårlige vaner og om det sosiale aspektet av ledelse og utvikling. Derfor er vilje, refleksjon, vaner og sosialitet sentrale temaer i bokens første kapittel.

Januar måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over 

02 Februar

Kaldt på toppen

Hverdagens rutiner og rytmer har tatt overhånd for Morten, men en skiferie gir ham ny energi og overskudd til å se de ledelsesmessige utfordringene han står overfor i et klarere lys. Månedens kapittel handler om å skape seg et overblikk over sin egen situasjon, og om å kunne tenke strategisk på en måte, som faktisk skaper endring. Skal det lykkes, krever det ledelsesmessig bevegelighet – at man som leder er agil og endringsparat – og det krever at man tør gå fremst i endringen.

Februar måneds kapittel 

Spørsmål å reflektere over 

03 Mars

Snøen smelter

Jesper kjemper med å få styr på kvaliteten i sin avdeling, og han er i tvil om forholdet mellom kvalitet og ressurser rammer den rette balansen for både brukere, medarbeidere og ledelsen. Et redskap til å avstemme denne balansen er det ofte neglisjerende regnskapet, men det handler om mer enn regnskapets tekniske disiplin – det krever også en evne til å tenke nøkternt og lede rasjonelle ledelsesprosesser for på den måte å sikre accountability.

Mars måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over 

04 April

Våren blomstrer

Våren spirer, og Jette er full av pågangsmot og tanker om fremtiden. Men å forme fremtiden krever en sterk bevissthet om hva organisasjonens sparsomme ressurser skal investeres i, og det krever mot å tørre å lage de store prioriteringene, som samlet sett kan realisere organisasjonens strategiske mål. Å sette sammen den riktige miksen av endringsinitiativer krever sterk porteføljeledelse, men samtidig må organisasjonen være i stand til å utøve selvledelse med desentral beslutningskompetanse.

April måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over 

05 Mai

Du skjønne milde

Det er fortsatt vår, men Anders skal allerede nå begynne å forholde seg til neste års prioriteringer. I mai begynner nemlig budsjettprosessen for neste år, og selv om et nytt år virker langt unna, er det viktig allerede nå å begynne overveielser om neste års allokering av ressurser. Men strategisk budsjettering handler også om å kunne effektivisere og reallokere ressurser løpende på en dynamisk måte, som ikke blir en hemning for organisasjonens utvikling. Dét er mai måneds fokus.

Mai måneds kapittel 

Spørsmål å reflektere over 

06 Juni

Skjærsommer

Louises nye leder har tent en gnist i henne, og sammen med sine lederkolleger har hun utviklet en klar plan for hvor organisasjonen skal bevege seg. Hun er blitt hørt og føler for en sjelden gangs skyld at hun er blitt tatt på alvor. Men hvordan får hun sine medarbeidere med på planen, når de ikke selv har vært med på å utvikle den? Juni måneds kapittel handler om engasjement og eierskap og om å kunne skape motivasjon med utgangspunkt i en sterk visjon for organisasjonen.

Juni måneds kapittel 

Spørsmål å reflektere over

 

Møt laget bak

Mobilizesamensat CLU6982 Mobilizerne

Last ned den samlede boken

Møbel 4 Gul Sofa Almanakken Om God Ledelse

Les også om den sårbare strategiske leder fra Ledelsesalmanakken 2019

Ledelsesalmanakken 2019

07 Juli

Ekte avslapning

Det er ferietid, men Martin har, som de fleste ledere, vanskelig ved å ta seg ordentlig fri. Selv om han ikke er på jobben, tar han ferie på jobbens premisser ved å besvare alle sine mails. Men skal en ferie bidra til fornyet energi, krever det at man kan følge sin lystmodus og oppnå ekte avslapning. Og det er jo ofte i ferien, at kreativiteten og de gode ideene får lov til å blomstre. Disiplin og lyst, ekte avslapning, kreativitet og struktur er juli måneds fokus.

Juli måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over 

08 August

Høste gevinst

Utviklingsavdelingen er truet av krav om hurtige resultater, og Susanne har vanskelig ved å finne de gode argumentene for hvorfor hennes avdeling skal unngå besparelser. Strategisk ledelse handler dog ikke kun om resultater her og nå, men også om å skape forutsetninger for gode resultater i fremtiden. Susanne og andre ledere må finne måter å optimere forholdet mellom verdiskapelse og ressurser, og det krever bevissthet om både teller og nevner. August måneds kapittel fokuserer på den sentrale verdiskapelsesbrøken.

August måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over 

09 September

Sten i skoen

Peter har vanskelig ved å sove, og så snart lyset blir slukket, velter det frem med arbeidsmessige tanker. Engasjementet er så sterkt at det er vanskelig å legge fra seg. Men god ledelse handler også om å kunne jobbe med seg selv og kunne håndtere refleksjonen på en konstruktiv måte. Lederen skal bl.a. kunne arbeide med sin selvverd og selvforståelse, og han skal kunne skille mellom rolle og person. Vi går tett på de psykologiske aspektene av ledelse i september måneds kapittel.

September måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over 

10 Oktober

Budjsettet besluttes

Pernille er i gang med noe av det aller viktigste for en leder - å treffe beslutninger. Det er ikke lett, for beslutninger bringer tvilen frem. Beslutninger kommer i mange former og innebærer ulike logikker, og man er nødt til å balansere ulike hensyn og behov i en ofte kollektiv prosess med ledergruppen. I denne måneden zoomer vi inn på kunsten å treffe (gode) beslutninger, og vi ser på ulike beslutningstyper og betydningen av å kunne arbeide med dilemmaer.

Oktober måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over 

 

11 November

Langdistansen

Bjørn er inne i en nedadgående spiral og har mareritt om å bli sparket. Han har ikke mye energi eller overskudd og har på det seneste angret på mange av sine handlinger. En god leder må se i øynene at ledelse er hardt og kan være utmattende for selv den beste. Ledere er også mennesker, og ledelsesgjerningen kan ofte være relatert til mørke sider og lange trekk. Dette fordrer lojalitet, ydmykhet og mot hos den gode leder, og vi setter i denne måneden fokus på baksiden av ledelse.

November måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over 

12 Desember

Fest og gaver 

Pernille er - som mange ledere - endelig kommet i mål etter et langt ledelsesår. Foran henne er det lys, fest, gaver og glede - og ikke minst talen til årets julelunsj. 

Desember måneds kapittel

Spørsmål å reflektere over