Emne
Artikler

11. juni 2021 ble grunnlaget for helseklyngene opprettet som en etternøler til den årlige økonomiske avtalen med regjeringen. Helseklyngene skal motvirke silodannelsen mellom de ulike delene av helsevesenet og skape den sammenhengen som fremtidens demografiske utvikling vil kreve i større grad.

Men hvordan lykkes vi med dem? Hvordan skal vi utvikle det tverrsektorielle samarbeidet om klyngene, og hvordan unngår vi at de blir et byråkratisk monster som ikke utgjør en forskjell for pasientene?

 


I artikkelen inviterer forfatterne til det første hypotetiske møtet i Helsesamarbeidsutvalget, hvor de kort følger et regionmedlem og to ordførere på vei til møtet.

 


Artikkelen tegner et «roadmap» for Helseklyngene ved å vise seks trinn med sentrale aktiviteter som helseklyngene og deres etablering bør fokusere på.

1. Felles syn på hele befolkningen

2. Vurdering av befolkningsmål

3. Risikostratifisering

4. Utpeke innsats for deler av befolkningen

5. Evaluering og overvåking på tvers

6. Kvalitetsutvikling og -sikring på tvers

 


Få de seks trinnene utdypet i artikkelen nedenfor

Hent artiklen her

Last ned artikkelen som pdf her

Download Sundhedsklynger Hvordan Lykkes Vi Med Dem (1)

Forfatterne bak:

Søren Barlebo Rasmussen, managing partner i Mobilize.

Claus Bjørn Billehøj, partner i Mobilize.

Mickael Bech, leder for forskning og analyse, professor, ved VIVE – Nasjonalt forsknings- og analysesenter for velferd.

Hør podcasten "KUF - bedre sammenheng mellom klinikk, utdannelse og forskning"

Denmark 4 Vindmølle Hør episoden her

Hør podcasten "Mellomroms-strategier: Velferdsledelse og sosial innovasjon 2.0"

Olivia Bauso Vqlyz0cpvfm Unsplash Hør episoden her