Den norske klippe

Are er Mobilizes rolige og faglige, norske klippe. Når han ikke selv er på fjellet, er fjellet i ham. 

Hør Are fortelle om ledelse i krisetider i vår podcast
Mobilize CLU6053

Om Are

Are er en erfaren endringskonsulent med særlig oppmerksomhet på strategiske kulturendringer og samspill i større kunnskapsorganisasjoner. Han har sterke kompetanser innenfor ledelsesutvikling, forskningsledelse, teamutvikling, coaching, organisasjonskultur, konfliktløsning og organisatorisk samspill. 

Det er især det antropologiske perspektivet på organisasjonskultur som interesserer Are. Han er drevet av å hjelpe organisasjoner og medarbeidere til å oppdage deres (ofte selvpålagte) begrensninger og gjennom dette å arbeide med å realisere deres reelle potensiale. Dette skaper en positiv energi som også smitter av på Are.