DanskEnglishNorsk

Vi hjelper organisasjoner med å mobilisere og utfolde deres strategiske potensiale. Vi støtter ledere i å håndtere strategiske dilemmaer og involverer fagprofesjonelle miljøer i utvikling av deres felles mål, mening og handling.

Nyheter

Februar-podcast: Digitalisering og fremtidens utdannelser

Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilizes bidrag til en faglig time-out. I 2020 kan du hver måned høre hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøker vi dilemmaet med utgangspunkt i en klassisk ledelsesteori – eller en global trend – fordi vi vet at mange ledere savner tid i hverdagen til å reflektere over det som er strategisk viktig, og som krever utsyn eller innsikt.

 


Februars tema i podcasten: Digitalisering og fremtidens utdannelser – langt fra Silicon Valley, men tett på en dansk yrkesskole.

 

«Læring og kompetanseutvikling, det er det viktige. Det er jo ikke digitalisering i seg selv.»

Dette ble digitaliseringsekspert Jesper Højbergs avsluttende bemerkning i andre avsnitt av Mobilizes podcasr Ledelsesalmanakken – som i denne måned handler om Digitalisering og Fremtidens utdannelse.

Jesper snakker med direktør for Zealand Business College, Michael Kaas-Andersen – og sammen byr de på digitale fordeler og ulemper i utdannelsessektoren. I tillegg gjennomgår de hvordan man håndterer de dilemmaene som dukker opp både i ledelse og i undervisningslokalene når ny teknologi innføres – eller ikke innføres.
Vert: Anne-Mette Steinmeier.

Tittelmusikk: “Idéer ad omveje” av Asbjørn Busk Jørgensen.

Podcasten kan høres på www.ledelsesalmanakken.dk – her finner du også tidligere utgaver av Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

 

God fornøyelse!

Ledelsesalmanakken 2020: Nytt år – ny faglig podcast!

Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilizes bidrag til en faglig time-out. I 2020 kan du hver måned høre hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøker vi dilemmaet med utgangspunkt i en klassisk ledelsesteori – eller en global trend – fordi vi vet at mange ledere savner tid i hverdagen til å reflektere over det som er strategisk viktig, og som krever utsyn eller innsikt.

 


Januars tema i podcasten: Meningsskapelse, hverdagsledelse og Weick – om dilemmaer ved å handle seg til mening.

«Vi blir hele tiden stilt overfor ting som er uklare og hva gjør man da som leder?» – Kasper Munk, enhetssjef i CRU, Region Hovedstaden

Et atomkraftverk som smelter ned, og en leder som ikke handler. En innovasjonsavdeling hvor en leder drømmer om å våge mer, samt mer handlingsaggresivitet. For hvis ingen tør å handle seg til ny kunnskap; hvordan skal vi da finne nye løsninger til en fremtid vi ikke kjenner?

Dette er et av de sentrale dilemmaene i Ledelsesalmanakkens første podcast. Kasper Munk, enhetssjef i Region Hovedstaden, og lektor i strategi og ledelse, Sverri Hammer, diskuterer dilemmaet med utgangspunkt i Karl Weicks teori om organisering og meningsskapelse. I tillegg undersøker de hvorfor forankring kanskje er viktigere enn forandring.

Podcasten kan høres på www.ledelsesalmanakken.dk – her finner du også tidligere utgaver av Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

Godt nyttår og god fornøyelse!

I desember måneds utgave av Ledelsesalmanakken møter vi Camilla Schreiner Andersen

I årets siste utgave av Ledelsesalmanakken møter vi Camilla Schreiner Andersen, underdirektør i Vurderingsstyrelsen, til en prat om strategisk ledelse. Vi hører om sårbarhet og hvordan Camilla stiller seg som en sårbar leder for å skape en produktiv dialog med sine medarbeidere.

For Camilla er det viktig at ledere er ærlig, sårbar og viser frem tvilen. Det handler om å skape en organisasjonskultur hvor medarbeiderne stoler nok på hverandre til at de tør å være i tvil. Tvilen er grunnlaget for mer nyanserte beslutninger, og dermed bedre beslutninger.

Camilla forteller oss også om hvordan det er viktig for en organisasjon å ha et godt samhold, både faglig og sosialt. Dette samholdet og fokuset på en felles ambisjon gjør organisasjonen robust. Ytterligere forteller Camilla om hvordan hun bruker bilder og fortellinger om organisasjonen som en måte å ha en fleksibel tilgang mot fremtiden.

Du kan lese kapitlet og se intervjuet med Camilla her.

Vi takker for et godt år og håper dere vil følge neste års utgave av Ledelsesalmanakken – i ny form og med nytt tema!

 

I november møter Ledelsesalmanakken Lise Tarnow

I denne måneden av Ledelsesalmanakken møter vi Lise Tarnow, direktør for Steno Diabetes Center Sjælland, til en prat om ledelse. Hovedsporet er naturligvis strategisk ledelse og sårbarhet, men vi kommer særlig inn på de mørke sider av og krefter i ledelsesgjerningen, hvordan man håndterer disse, og om det finnes en ”motgift”.

For Lise handler strategisk ledelse særlig om å få andre mennesker i spill. Samtidig har Lise tatt et strategisk valg om å være sårbar. Sårbarhet er et premiss og hun tror at muligheten for å lykkes ligger i sårbarheten.

Lise deler sine tanker om de vanskelige sider av ledelse og hva hun gjør når hun blir presset som leder. Hun nevner blant annet viktigheten av å være oppmerksom på dette selv og tørre å være åpen om det i relasjoner. Felles refleksjon og sparring kan muligens fungere som motgift til de negative tanker.

Vi takker Lise for at ville dele noen vanskelige og sårbare emner med oss. Les mer og bli inspirert av Lises refleksjoner her.

God leselyst!

Ledelsesalmanakken møter Øyvind Moen i oktober måneds kapittel

I oktober måneds kapittel i Ledelsesalmanakken 2019 prater vi med Øyvind Moen om strategisk ledelse, sårbarhet, beslutninger og ledergruppen. Med bred erfaring som leder hjelper Øyvind oss å belyse tema som strategisk ledelse og strategiske dilemma knyttet til lederrollen i lys av de stadig endrede krav som finnes i dagens næringsliv.

Øyvind gir oss innblikk i hvordan han arbeider med strategisk ledelse som kan skape involverende prosesser som gir forutsetninger for å ta gode beslutninger i organisasjonen. Med mange års ledererfaring forteller Øyvind om sine erfaringer og betydningen av å ha tillit, trygghet og tro på sine medarbeidere. Han deler også sine refleksjoner om ledergruppens funksjon og hvordan de arbeider sammen for å sikre organisasjonens utvikling i retning av en felles ambisjon.

Les kapittelet og se deler av intervjuet her.

God lesning!

I september møter Ledelsesalmanakken Henrik Stubkjær

Kan flere tusen år gamle, bibelske fortellinger inspirere nåtidens sterke, sårbare, strategiske leder? Og hvordan kan man som leder bli bedre til å takle hverdagens store og mer personlige utfordringer, som også er en del av jobben?

Dette og mye mer, kan du bli klokere på i denne månedens kapittel av Ledelsesalmanakken, hvor vi har besøkt biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær. Vi tilbragte en dag sammen med han i familiens sommerhus – et av Henriks viktige refleksjonsrom.

Det å reflektere og skape refleksjonsrom rundt seg som leder er et viktig tema i september måned. Dette handler blant annet om å kunne tre ut av lederrollen og gi plass til den som man er som person. Henrik anser det som en forutsetning for at vi kan bruke vår personlighet som ledelsesverktøy på en sunn og bærekraftig måte. Han ser det også som en forutsetning for at man i hverdagen kan håndtere det som oppleves som vanskelig: Grumsede relasjoner og ikke minst de «steinene i skoen» alle ledere fra tid til annen opplever og må forholde seg til.

Du kan lese hele intervjuet med Henrik og se en bit av det her.

Riktig god lesning!

Mari Sundli Tveit er månedens leder i Ledelsesalmanakken

I august måneds kapittel i Ledelsesalmanakken 2019 prater vi med Mari Sundli Tveit om strategisk ledelse, sårbarhet, eierskap og verdi. Mari har rik erfaring og kjennskap til akademia, blant annet gjennom sine seks år som rektor ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Mari gir oss innblikk i hvordan hun arbeider med strategisk ledelse som kan skape forutsetninger for gode fremtige resultater, gjennom å mobilisere engasjementet i retning av en felles ambisjon. Med mange års ledererfaring i UH-sektoren forteller Mari om hennes erfaringer med sårbarhet i ledelse, deriblant betydningen av å være ydmyk og vise tillitt. På mange måter har dette bidratt til å skape unike muligheter for samspill og utvikling, noe som er helt essensielt for universitetets verdiskaping.

Les kapitelet og se deler av intervjuet med Mari her.

 

Ledelsesalmanakken møter Stina Vrang Elias i juli måned

I juli måneds utgave av Ledelsesalmanakken møter vi Stina Vrang Elias til en prat om hva strategisk ledelse betyr for hun. Herunder også sårbarhet og balansen mellom disiplin og lyst. Stina er Administrerende Direktør ved Tænketanken DEA. Etter hennes 10 år i stillingen har ikke DEAs fortelling og verdier endret seg.

For Stina betyr strategisk ledelse at man har et klart bilde av hvor man vil, hvordan man vil komme dit, og hvordan man vil være  på veien til målet. Det handler i stor grad om å titte på ens strategi og hele tiden utvikle seg ift. hvordan man kan heve nivået. Det krever at man er reagerer i tråd med organisasjonen og omverden, samt at man ser på organisasjonen gjennom objektive briller.

Les mer her.

God fornøyelse!

Endre lederopplevelsen din og skap nettverk for livet på UHR-Dekanskolen

Universitets- og høgskolerådet (UHR) samarbeider med Mobilize Norge om å tilby dekaner/ledere som er nye i rollen et ettårig lederutviklingsprogram. Programmet er en videreutvikling av den tidligere dekanskolen i regi av UHR. Dagens rivende utvikling i UH-sektoren krever ledere som er trygge i lederrollen, som arbeider strategisk og klarer å lede gjennom andre for å oppnå målet om at institusjonen skal levere kvalitet hver dag.  Dette innebærer at ledere må balansere flere motstridende forventninger, se muligheter, samt evne å prioritere i en hektisk lederhverdag.

UHR-Dekanskolen er skreddersydd for ledere i UH-sektoren og vektlegger utvikling av det personlige lederskap, hvor aktuelle temaer og utfordringer i kunnskapssektoren vil bli trukket inn i kurset som case i løpet av de fire samlingene. Vi anbefaler nye dekaner eller ledere som er nye i dekanrollen å søke. Det vil bidra til større trygghet i lederrollen og gi et nasjonalt nettverk som lever livet ut.

Søknadfrist er 23. august 2019.

 

Les mer om UHR-Dekanskolen her.

I juni møter Ledelsesalmanakken Jesper Hosbond Jensen

I Ledelsesalmanakkens 6. kapittel møter vi Jespen Hosbond Jensen til en prat om strategisk ledelse, sårbarhet, samt om ambisjonens og kulturens betydning  for en organisasjon. Jesper er kommunaldirektør i Syddjurs Kommune og har mange års erfaring med ledelse i politiske organisasjoner.

For Jesper er det viktig å både skape sammenhengskraft og stadig gi plass til individuelle og situasjontilpassede løsninger. Det krever at toppledelsen setter retning og arbeider med ledelse, samtidig som at de setter seg selv i spill. Og ikke minst, handler det om å engasjere de fagprofesjonelle til å utvikle velferdsområdene.

Les mer her.

Drivkraft

Vi tror på å bygge organisasjoner hvor alle, både toppledelse og medarbeidere, lar seg inspirere av organisasjonens visjon og misjon, og hvor samtlige tar et felles ansvar for å spille hverandre gode slik at organisasjonen når de felles strategiske ambisjoner.

Gjennom tilrettelagte prosesser ser vi det er mulig å mobilisere både ledere og medarbeidere i organisasjoner med svært kompetente individualister. Vi drives av at alle ledere og medarbeidere skal se meningen i felles fokuserte strategiske målsetninger og ta ansvar for å levere bærekraftig verdiskaping og robusthet ift. den økende internasjonale konkurransen de fleste organisasjoner er en del av i dag. For å lykkes fokuserer Mobilize særlig på utvikling av helhetlig strategisk lederskap gjennom et top-down og bottom-up perspektiv samtidig.

Tilnærming

Vi har en helhetsorientert tilnærming til strategi-, leder- og organisasjonsutvikling. Med utgangspunkt i dilemmaer, som oppstår i skjæringspunktet mellom mål, mening og handling, tilbyr vi metoder og redskap som hjelper ledere og medarbeidere til å arbeide med strategisk og relasjonell koordinering.

Vi mener et top-down perspektiv som gir rammer, og et bottom-up perspektiv som fyller rammene med meningsfullt innhold, er avgjørende for å sikre hver enkelt medarbeiders motivasjon til å utvikle og utmerke seg innenfor rammene av organisasjonens strategiske prioriteringer. Samtidig jobber vi med utvikling av organisasjonskulturen som en katalysator for varig endring som sikrer at medarbeidere og stakeholders kan skape mening og mobilisere deres engasjement i organisasjonens strategiske utvikling.

I tett samarbeid med kundene utvikler vi strategier, strategiske utviklingsforløp, strategiseminarer, lederutviklingsforløp og kurs.

Alt tilpasset organisasjonens spesifikke utfordringer. Vi fokuserer særlig på rolleforståelse og samspill mellom ledelsesnivåer og medarbeidere.

Våre kjernekompetanser består av:

  • Visjons- og strategiutvikling
  • Leder- og ledergruppeutvikling
  • Organisasjonskultur og kulturendring
  • Meningsskaping
  • Strategisk merkevarebygging
  • Organisasjonsanalyse
  • Strategisk ressursstyring og porteføljeledelse
  • Mentorprogram
  • Coaching
  • Konfliktløsning

Inspirasjon

Mobilize er bygget opp rundt et sterkt akademisk grunnlag, og vi følger hele tiden med på utvikling av ny relevant kunnskap, gjennom artikler og andre publikasjoner internasjonalt.

I Mobilize skriver vi også selv bøker og artikler om strategi og ledelse. Vi kan ikke unngå å formidle den inspirasjonen vi får fra de prosjektene vi arbeider med.

Vi ønsker å dele vår kunnskap med deg, og vi vil derfor oppdatere denne siden kontinuerlig med inspirasjon til ny kunnskap.

 

Den første boken vi ønsker å fremheve er blant annet skrevet av en nær kollega og venn av huset, Gareth Jones.

Den handler om å utvikle en organisasjonen hvor det er rom for unike kreative individer. Den kan vi sterkt anbefale.

 

why-should-anyone-work-here

Medarbeidere

 

Mobilize er et team som består av akademikere og profesjonelle med spesialiserte komplementære kompetanser innenfor strategi-, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Partnerne våre er eksperter innenfor sine felt og har erfaring som ledelsesforskere, seniorkonsulenter og direktører, i tillegg til annen omfattende ledelsesbakgrunn. Sammen har de utgitt en rekke bøker om strategi, kultur, mening, ledelse og strategiske merkevarer.

Våre konsulenter er dyktige prosess- og prosjektledere med erfaring som analytikere, ledere og fasilitatorer med spesialisering i store fagprofesjonelle organisasjoner, samt co-creation med frivillige organisasjoner.

Mobilize ser Skandinavia som et marked og våre partnere, konsulenter og faste freelansere dekker både Norge, Danmark og Sverige. I Norge har vi et tett samarbeid med strategi og ledelses forskere, og et nettverk av erfarne norske konsulenter vi trekker inn ved behov.

Are Hallan Syversen

Are Hallan Syversen

Partner

CV Kort om
+47 45880563
ahs@mobilize-nordic.com

Sverri Hammer

Sverri Hammer

Partner

CV Kort om
+45 20478737
sha@mobilize-nordic.com

Christian Tangkjær

Christian Tangkjær

Partner

CV Kort om
+45 24606050
cta@mobilize-nordic.com

Lars Christian Lassen

Lars Christian Lassen

Partner

CV Kort om
+45 24906884
lcl@mobilize-nordic.com

Jesper Balsby

Jesper Balsby

Partner (administrativ)

CV Kort om
+45 30514420
jba@mobilize-nordic.com

Søren Barlebo Rasmussen

Søren Barlebo Rasmussen

Partner (managing)

CV Kort om
+45 26213632
sbr@mobilize-nordic.com

Anne-Mette Steinmeier

Anne-Mette Steinmeier

Konsulent

CV Kort om
+45 20443908
ams@mobilize-nordic.com

Marianne Solem

Marianne Solem

Konsulent

CV Kort om
+47 90998658
mso@mobilize-nordic.com

Henriette List

Henriette List

Konsulent

CV Kort om
+45 51701090
hln@mobilize-nordic.com

Klaus Harries

Klaus Harries

Seniorkonsulent

CV Kort om
+45 29170297
kha@mobilize-nordic.com

Kristian Mikkelsen

Kristian Mikkelsen

Konsulent

CV Kort om
+45 29213427
kmi@mobilize-nordic.com

Marie Louise Blauenfeldt

Marie Louise Blauenfeldt

Konsulent

CV Kort om
+45 23719857
mlb@mobilize-nordic.com

Tor Paaske Utheim

Tor Paaske Utheim

Seniorkonsulent

CV Kort om
+47 46846963
tpu@mobilize-nordic.com

Stine Amalie Marholt

Stine Amalie Marholt

Konsulent

+45 40975402
sam@mobilize-nordic.com

Julie Dyngeland Hessen

Julie Dyngeland Hessen

Prosjektmedarbeider

+47 95081833
jdh@mobilize-nordic.com

Julie Friis Hollænder

Julie Friis Hollænder

Prosjektmedarbeider

+45 30354780
jfh@mobilize-nordic.com

Maren Lillebo

Maren Lillebo

Prosjektmedarbeider

+47 95015222
mli@mobilize-nordic.com

Mads Jakobsen

Mads Jakobsen

Prosjektmedarbeider

+45 24833095
mja@mobilize-nordic.com

Simon Wenneberg

Simon Wenneberg

Prosjektmedarbeider

+45 20425642
swe@mobilize-nordic.com

Søren Østergaard Surlykke

Søren Østergaard Surlykke

Prosjektmedarbeider

+45 50725096
ssu@mobilize-nordic.com

Philip Østergaard Nissen

Philip Østergaard Nissen

Prosjektmedarbeider

+45 21658870
pon@mobilize-nordic.com

Annemette S. Jørgensen

Annemette S. Jørgensen

Fast tilknyttet senior

+44 (0) 792 533 48 55

Helle Hedegaard Hein

Helle Hedegaard Hein

Fast tilknyttet senior

+45 24255136
helle.hein@mail.dk

Maj Cecilie Eskelund

Maj Cecilie Eskelund

Fast tilknyttet senior

+45 26219075
mce@mobilize-nordic.com

Nels Karsvang

Nels Karsvang

Fast tilknyttet senior

+45 24665258
nkk@coremotion.co

Niels Henriksen

Niels Henriksen

Fast tilknyttet senior

+45 29743815
niels@nielshenriksen.com

Kontakt

Mobilize Strategy Consulting AS
Karl Johans gate 8
0154 Oslo
Norge

+47 45 88 05 63
info@mobilize-nordic.com

ORG.: 915854486