DanskEnglishNorsk

Vi hjelper organisasjoner med å mobilisere og utfolde deres strategiske potensiale. Vi støtter ledere i å håndtere strategiske dilemmaer og involverer fagprofesjonelle miljøer i utvikling av deres felles mål, mening og handling.

Nyheter

Kick-off webinar for NOSSH

Mobilize har bistått det nye nettverket for humaniora og samfunnsforskning –  The Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe (NOSSH) – i deres kick-off webinar den 19. mai. Bak NOSSH står Universitet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), UiT – Norges arktiske universitet og NTNU, samt Institutt for samfunnsforskning, som representant for de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene.

Kick-off webinaret har vært et første skritt for nettverket ved å skape et felles blikk for muligheter til å påvirke Horizon Europe. Dette er et av flere arrangementer som NOSSH vil arrangere for fagfolk innenfor humaniora og samfunnsvitenskap med intensjonen om å mobilisere dem til å tenke felles inn mot Horisont Europa.
Mobilize ønsker NOSSH lykke til videre i deres meningsfulle arbeid!

Les mer om NOSSH her, samt nyhetsartikkel om nettverket her.

Nå kan du søke om plass på UHR-Dekanskolen kull 2020/2021

I samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) tilbyr vi et skreddersydd lederutviklingsprogram for dekaner i UH-sektoren. Ambisjonen er å skape en utviklingsarena hvor deltakerne får mulighet til å utvikle sin lederrolle innenfor en sektor i stadig endring og danne nettverk på tvers av institusjoner. Programmet består av fire samlinger á tre dager, hvor man får anledning til å utveksle erfaringer innenfor aktuelle temaer og utfordringer.

UHR-Dekanskolen er et program rettet mot dekaner som har, eller skal danne, en ledergruppe hvor de selv skal utøve ledelse gjennom andre. Gjennom interaktive samlinger og aktiviteter i læringsgrupper skal programmet sikre den enkelte deltakers utbytte og utvikling.

Søknadsfrist: fredag 12. juni 2020

Les mer om UHR-dekanskolen her.

 

April – Mot til det uperfekte: Om tvil og sårbarhet i ledelse

Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilizes bidrag til en faglig time-out. I 2020 kan du hver måned høre hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøker vi dilemmaet med utgangspunkt i en klassisk ledelsesteori – eller en global trend – fordi vi vet at mange ledere savner tid i hverdagen til å reflektere over det som er strategisk viktig, og som krever utsyn eller innsikt.


April Måneds tema i podcasten: Mot til det uperfekte: Om tvil og sårbarhet i ledelse

I april-utgaven av Ledelsesalmanakken slår vi et slag for at sårbarhet, tvil og motet til det uperfekte er viktige egenskaper i lederskapet. For sårbarhet kan ha en mobiliserende kraft på fellesskapet. Det ser vi også nå under Coronakrisen.

Og nettopp dette dykker vi ned i i denne måneds podcast i en særutgave av Ledelsesalmanakken, som er et intervju med psykolog, seniorkonsulent og medforfatter av boken «Mot til det uperfekte», Klaus Harries.

Klaus mener at det er avgjørende at vi tør å åpne opp om den sårbarheten vi alle har for den fremtiden vi nå ser inn i. Og at «Kloss-Hans», en av H.C. Andersens eventyrkarakterer, kanskje er et supplerende ledelsesideal som vi alle kan og bør lære noe av.

Sammen med antropolog, konsulent og PhD-studenten Henriette List har han skrevet boken «Mot til det uperfekte» på bakgrunn av 12 intervju med toppledere i offentlige og private organisasjoner. Du kan hente boken her, eller bestille en gratis fysisk utgave.

God lytting og lesning – og pass på dere selv i denne merkverdige tiden..

 

// Redaksjonen

Vert: Anne-Mette Steinmeier

Tittelmusikk: «Idéer ad omveje» av Asbjørn Busk Jørgensen

 

Podcasten kan høres på www.ledelsesalmanakken.dk – her finner du også tidligere utgaver av Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

 

God fornøyelse!

Februar-podcast: Digitalisering og fremtidens utdannelser

Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilizes bidrag til en faglig time-out. I 2020 kan du hver måned høre hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøker vi dilemmaet med utgangspunkt i en klassisk ledelsesteori – eller en global trend – fordi vi vet at mange ledere savner tid i hverdagen til å reflektere over det som er strategisk viktig, og som krever utsyn eller innsikt.


Februars tema i podcasten: Digitalisering og fremtidens utdannelser – langt fra Silicon Valley, men tett på en dansk yrkesskole.

«Læring og kompetanseutvikling, det er det viktige. Det er jo ikke digitalisering i seg selv.»

Dette ble digitaliseringsekspert Jesper Højbergs avsluttende bemerkning i andre avsnitt av Mobilizes podcasr Ledelsesalmanakken – som i denne måned handler om Digitalisering og Fremtidens utdannelse.

Jesper snakker med direktør for Zealand Business College, Michael Kaas-Andersen – og sammen byr de på digitale fordeler og ulemper i utdannelsessektoren. I tillegg gjennomgår de hvordan man håndterer de dilemmaene som dukker opp både i ledelse og i undervisningslokalene når ny teknologi innføres – eller ikke innføres.
Vert: Anne-Mette Steinmeier.

Tittelmusikk: “Idéer ad omveje” av Asbjørn Busk Jørgensen.

Podcasten kan høres på www.ledelsesalmanakken.dk – her finner du også tidligere utgaver av Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

God fornøyelse!

Drivkraft

Vi tror på å bygge organisasjoner hvor alle, både toppledelse og medarbeidere, lar seg inspirere av organisasjonens visjon og misjon, og hvor samtlige tar et felles ansvar for å spille hverandre gode slik at organisasjonen når de felles strategiske ambisjoner.

Gjennom tilrettelagte prosesser ser vi det er mulig å mobilisere både ledere og medarbeidere i organisasjoner med svært kompetente individualister. Vi drives av at alle ledere og medarbeidere skal se meningen i felles fokuserte strategiske målsetninger og ta ansvar for å levere bærekraftig verdiskaping og robusthet ift. den økende internasjonale konkurransen de fleste organisasjoner er en del av i dag. For å lykkes fokuserer Mobilize særlig på utvikling av helhetlig strategisk lederskap gjennom et top-down og bottom-up perspektiv samtidig.

Tilnærming

Vi har en helhetsorientert tilnærming til strategi-, leder- og organisasjonsutvikling. Med utgangspunkt i dilemmaer, som oppstår i skjæringspunktet mellom mål, mening og handling, tilbyr vi metoder og redskap som hjelper ledere og medarbeidere til å arbeide med strategisk og relasjonell koordinering.

Vi mener et top-down perspektiv som gir rammer, og et bottom-up perspektiv som fyller rammene med meningsfullt innhold, er avgjørende for å sikre hver enkelt medarbeiders motivasjon til å utvikle og utmerke seg innenfor rammene av organisasjonens strategiske prioriteringer. Samtidig jobber vi med utvikling av organisasjonskulturen som en katalysator for varig endring som sikrer at medarbeidere og stakeholders kan skape mening og mobilisere deres engasjement i organisasjonens strategiske utvikling.

I tett samarbeid med kundene utvikler vi strategier, strategiske utviklingsforløp, strategiseminarer, lederutviklingsforløp og kurs.

Alt tilpasset organisasjonens spesifikke utfordringer. Vi fokuserer særlig på rolleforståelse og samspill mellom ledelsesnivåer og medarbeidere.

Våre kjernekompetanser består av:

  • Visjons- og strategiutvikling
  • Leder- og ledergruppeutvikling
  • Organisasjonskultur og kulturendring
  • Meningsskaping
  • Strategisk merkevarebygging
  • Organisasjonsanalyse
  • Strategisk ressursstyring og porteføljeledelse
  • Mentorprogram
  • Coaching
  • Konfliktløsning

Inspirasjon

Mobilize er bygget opp rundt et sterkt akademisk grunnlag, og vi følger hele tiden med på utvikling av ny relevant kunnskap, gjennom artikler og andre publikasjoner internasjonalt.

I Mobilize skriver vi også selv bøker og artikler om strategi og ledelse. Vi kan ikke unngå å formidle den inspirasjonen vi får fra de prosjektene vi arbeider med.

Vi ønsker å dele vår kunnskap med deg, og vi vil derfor oppdatere denne siden kontinuerlig med inspirasjon til ny kunnskap.

 

Den første boken vi ønsker å fremheve er blant annet skrevet av en nær kollega og venn av huset, Gareth Jones.

Den handler om å utvikle en organisasjonen hvor det er rom for unike kreative individer. Den kan vi sterkt anbefale.

 

why-should-anyone-work-here

Medarbeidere

 

Mobilize er et team som består av akademikere og profesjonelle med spesialiserte komplementære kompetanser innenfor strategi-, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Partnerne våre er eksperter innenfor sine felt og har erfaring som ledelsesforskere, seniorkonsulenter og direktører, i tillegg til annen omfattende ledelsesbakgrunn. Sammen har de utgitt en rekke bøker om strategi, kultur, mening, ledelse og strategiske merkevarer.

Våre konsulenter er dyktige prosess- og prosjektledere med erfaring som analytikere, ledere og fasilitatorer med spesialisering i store fagprofesjonelle organisasjoner, samt co-creation med frivillige organisasjoner.

Mobilize ser Skandinavia som et marked og våre partnere, konsulenter og faste freelansere dekker både Norge, Danmark og Sverige. I Norge har vi et tett samarbeid med strategi og ledelses forskere, og et nettverk av erfarne norske konsulenter vi trekker inn ved behov.

Are Hallan Syversen

Are Hallan Syversen

Partner

CV Kort om
+47 45880563
ahs@mobilize-nordic.com

Sverri Hammer

Sverri Hammer

Partner

CV Kort om
+45 20478737
sha@mobilize-nordic.com

Christian Tangkjær

Christian Tangkjær

Partner

CV Kort om
+45 24606050
cta@mobilize-nordic.com

Lars Christian Lassen

Lars Christian Lassen

Partner

CV Kort om
+45 24906884
lcl@mobilize-nordic.com

Klaus Harries

Klaus Harries

Seniorkonsulent

CV Kort om
+45 29170297
kha@mobilize-nordic.com

Jesper Balsby

Jesper Balsby

Partner (administrativ)

CV Kort om
+45 30514420
jba@mobilize-nordic.com

Søren Barlebo Rasmussen

Søren Barlebo Rasmussen

Partner (managing)

CV Kort om
+45 26213632
sbr@mobilize-nordic.com

Anne-Mette Steinmeier

Anne-Mette Steinmeier

Konsulent

CV Kort om
+45 20443908
ams@mobilize-nordic.com

Marianne Solem

Marianne Solem

Seniorkonsulent

CV Kort om
+47 90998658
mso@mobilize-nordic.com

Henriette List

Henriette List

Konsulent

CV Kort om
+45 51701090
hln@mobilize-nordic.com

Kristian Mikkelsen

Kristian Mikkelsen

Konsulent

CV Kort om
+45 29213427
kmi@mobilize-nordic.com

Marie Louise Blauenfeldt

Marie Louise Blauenfeldt

Konsulent

CV Kort om
+45 23719857
mlb@mobilize-nordic.com

Tor Paaske Utheim

Tor Paaske Utheim

Seniorkonsulent

CV Kort om
+47 46846963
tpu@mobilize-nordic.com

Stine Amalie Marholt

Stine Amalie Marholt

Konsulent

+45 40975402
sam@mobilize-nordic.com

Julie Dyngeland Hessen

Julie Dyngeland Hessen

Konsulent

+47 95081833
jdh@mobilize-nordic.com

Julie Friis Hollænder

Julie Friis Hollænder

Prosjektmedarbeider

+45 30354780
jfh@mobilize-nordic.com

Maren Lillebo

Maren Lillebo

Prosjektmedarbeider

+47 95015222
mli@mobilize-nordic.com

Mads Jakobsen

Mads Jakobsen

Prosjektmedarbeider

+45 24833095
mja@mobilize-nordic.com

Simon Wenneberg

Simon Wenneberg

Prosjektmedarbeider

+45 20425642
swe@mobilize-nordic.com

Søren Østergaard Surlykke

Søren Østergaard Surlykke

Prosjektmedarbeider

+45 50725096
ssu@mobilize-nordic.com

Philip Østergaard Nissen

Philip Østergaard Nissen

Prosjektmedarbeider

+45 21658870
pon@mobilize-nordic.com

Annemette S. Jørgensen

Annemette S. Jørgensen

Fast tilknyttet senior

+44 (0) 792 533 48 55

Helle Hedegaard Hein

Helle Hedegaard Hein

Fast tilknyttet senior

+45 24255136
helle.hein@mail.dk

Maj Cecilie Eskelund

Maj Cecilie Eskelund

Fast tilknyttet senior

+45 26219075
mce@mobilize-nordic.com

Niels Crone Madsen

Niels Crone Madsen

Fast tilknyttet senior

+45 23323103
niels@croneconsulting.dk

Nels Karsvang

Nels Karsvang

Fast tilknyttet senior

+45 24665258
nkk@coremotion.co

Niels Henriksen

Niels Henriksen

Fast tilknyttet senior

+45 29743815
niels@nielshenriksen.com

Kontakt

Mobilize Strategy Consulting AS
Karl Johans gate 8
0154 Oslo
Norge

+47 45 88 05 63
info@mobilize-nordic.com

ORG.: 915854486