DanskEnglishNorsk

Vi hjelper organisasjoner med å mobilisere og utfolde deres strategiske potensiale. Vi støtter ledere i å håndtere strategiske dilemmaer og involverer fagprofesjonelle miljøer i utvikling av deres felles mål, mening og handling.

Nyheter

Vår gave til deg

Ledelsesalmanakken 2018 har kommet til veis ende. I løpet av de siste 12 månedene har vi behandlet 48 forskjellige ledelsesemner – og mange refleksjoner om ledelse. Et av desembers emner er ”gaver”. Gaver skaper fellesskap. Derfor har vi to gaver til deg som leder. Gaver som kan styrke fremtidens faglige fellesskap om strategisk ledelse.

Den første gaven er at du nå kan laste ned Ledelsesalmanakken som en samlet bok – og du er hjertelig velkommen til å sende den som gave til andre ledere eller ledelsesinteresserte.

Hent Ledelsesalmanakken som samlet bok her

Den andre gaven er at Ledelsesalmanakken fortsetter i 2019, hvor vi gjennom hele året setter fokus på emnet ”den sterke sårbare strategiske leder”. Hver måned vil det være en spennende leder som deler sine refleksjoner om emnet med oss. Vi starter i januar med Hjalte Aaberg, som i dag er regionsdirektør i Region Hovedstaden. Stay tuned – 1. januar vil neste kapittel i Ledelsesalmanakken være online.

 

Hør Søren forklare mer i denne videoen:

 

De beste julehilsener

Mobilize

Utvikling av forskningsledere ved Universitetet i Stavanger

Sammen med Universitetet i Stavanger tilbyr Moblize Norge ledere av forskningsgrupper og prosjekter en ettårig lederutdanning med fokus på å utvikle god kompetanse i en rekker relevante temaer.

Forskningslederen skal i dag skal kunne navigere prosjekter i en kompleks kontekst. På samme tid skal de håndtere utfordringer som balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, komplekse samarbeid, felles utviklingsforløp, koordinering mot forskningsrådet, samarbeid med administrativ støtte, økonomisk styring, koplingen til næringslivet, internasjonalisering m.m.

Det betyr økte krav til profesjonell ledelse av forskningsprosjekter, og krever en grundig refleksjon over lederrollen og dens muligheter: Hva er moderne forskningsledelse, og hvordan utføres den i praksis?

Les mer om programmet på UiS sin side her.

Momentum – Karriereutviklingsprogram for yngre forskere ved Universitetet i Bergen

Momentum – Karriereutviklingsprogram for yngre forskere ved Universitetet i Bergen

Gode forskere skal kunne håndtere utfordringer som balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning,  samarbeid med administrativ støtte, koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer.

Dette betyr høye krav til profesjonell drift og utvikling av forskningsprosjekter, og krever en grundig introduksjon til og refleksjon over forskerrollen og dens muligheter og utfordringer.

Mobilize Norge er sammen med Universitetet i Bergen faglig ansvarlig for karriereprogrammet Momentum. Programmet skal skape en tverrfaglig arena som skal inspirere til økt innovasjon og fremragende faglig utvikling for UiBs beste forskertalenter.

Les mer om programmet på UiBs side her eller les omtale av programmet og intervju med prorektor Margareth Hagen i Forskerforum.

Ledelse på programmet ved Oslo Metropolitan University

Dyktige og oppdaterte ledere er avgjørende for å skape gode arbeidsmiljøer og levere god forskning og utdanning. Derfor har OsloMet i høst startet opp programmet «Forsknings- og utdanningsledelse» der Mobilize Norge er en viktig bidragsyter.

Les nyhetssaken her.

7 perspektiver på fremtidens fagprofesjonelle ledelse

7 perspektiver på fremtidens fagprofesjonelle ledelse

De fagprofesjonelle organisasjonene gjennomgår rask forandring, og endringene kan ikke håndteres med mer av det vi allerede gjør. Utfordringer er mer komplekse enn våre tradisjonelle styringsverktøy kan håndtere, og vi må derfor revurdere vår virksomhet, utvikling og strategisk ledelse. Og hvordan gjør vi så det? Vi har skrevet en liten bok om det – du kan finne den gratis her. God lesing!

Drivkraft

Vi tror på å bygge organisasjoner hvor alle, både toppledelse og medarbeidere, lar seg inspirere av organisasjonens visjon og misjon, og hvor samtlige tar et felles ansvar for å spille hverandre gode slik at organisasjonen når de felles strategiske ambisjoner.

Gjennom tilrettelagte prosesser ser vi det er mulig å mobilisere både ledere og medarbeidere i organisasjoner med svært kompetente individualister. Vi drives av at alle ledere og medarbeidere skal se meningen i felles fokuserte strategiske målsetninger og ta ansvar for å levere bærekraftig verdiskaping og robusthet ift. den økende internasjonale konkurransen de fleste organisasjoner er en del av i dag. For å lykkes fokuserer Mobilize særlig på utvikling av helhetlig strategisk lederskap gjennom et top-down og bottom-up perspektiv samtidig.

Tilnærming

Vi har en helhetsorientert tilnærming til strategi-, leder- og organisasjonsutvikling. Med utgangspunkt i dilemmaer, som oppstår i skjæringspunktet mellom mål, mening og handling, tilbyr vi metoder og redskap som hjelper ledere og medarbeidere til å arbeide med strategisk og relasjonell koordinering.

Vi mener et top-down perspektiv som gir rammer, og et bottom-up perspektiv som fyller rammene med meningsfullt innhold, er avgjørende for å sikre hver enkelt medarbeiders motivasjon til å utvikle og utmerke seg innenfor rammene av organisasjonens strategiske prioriteringer. Samtidig jobber vi med utvikling av organisasjonskulturen som en katalysator for varig endring som sikrer at medarbeidere og stakeholders kan skape mening og mobilisere deres engasjement i organisasjonens strategiske utvikling.

I tett samarbeid med kundene utvikler vi strategier, strategiske utviklingsforløp, strategiseminarer, lederutviklingsforløp og kurs.

Alt tilpasset organisasjonens spesifikke utfordringer. Vi fokuserer særlig på rolleforståelse og samspill mellom ledelsesnivåer og medarbeidere.

Våre kjernekompetanser består av:

  • Visjons- og strategiutvikling
  • Leder- og ledergruppeutvikling
  • Organisasjonskultur og kulturendring
  • Meningsskaping
  • Strategisk merkevarebygging
  • Organisasjonsanalyse
  • Strategisk ressursstyring og porteføljeledelse
  • Mentorprogram
  • Coaching
  • Konfliktløsning

Inspirasjon

Mobilize er bygget opp rundt et sterkt akademisk grunnlag, og vi følger hele tiden med på utvikling av ny relevant kunnskap, gjennom artikler og andre publikasjoner internasjonalt.

I Mobilize skriver vi også selv bøker og artikler om strategi og ledelse. Vi kan ikke unngå å formidle den inspirasjonen vi får fra de prosjektene vi arbeider med.

Vi ønsker å dele vår kunnskap med deg, og vi vil derfor oppdatere denne siden kontinuerlig med inspirasjon til ny kunnskap.

 

Den første boken vi ønsker å fremheve er blant annet skrevet av en nær kollega og venn av huset, Gareth Jones.

Den handler om å utvikle en organisasjonen hvor det er rom for unike kreative individer. Den kan vi sterkt anbefale.

 

why-should-anyone-work-here

Medarbeidere

 

Mobilize er et team som består av akademikere og profesjonelle med spesialiserte komplementære kompetanser innenfor strategi-, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Partnerne våre er eksperter innenfor sine felt og har erfaring som ledelsesforskere, seniorkonsulenter og direktører, i tillegg til annen omfattende ledelsesbakgrunn. Sammen har de utgitt en rekke bøker om strategi, kultur, mening, ledelse og strategiske merkevarer.

Våre konsulenter er dyktige prosess- og prosjektledere med erfaring som analytikere, ledere og fasilitatorer med spesialisering i store fagprofesjonelle organisasjoner, samt co-creation med frivillige organisasjoner.

Mobilize ser Skandinavia som et marked og våre partnere, konsulenter og faste freelansere dekker både Norge, Danmark og Sverige. I Norge har vi et tett samarbeid med strategi og ledelses forskere, og et nettverk av erfarne norske konsulenter vi trekker inn ved behov.

Are Hallan Syversen

Are Hallan Syversen

Partner

CV Kort om
+47 45880563
ahs@mobilize-nordic.com

Sverri Hammer

Sverri Hammer

Partner

CV Kort om
+45 20478737
sha@mobilize-nordic.com

Christian Tangkjær

Christian Tangkjær

Partner

CV Kort om
+45 24606050
cta@mobilize-nordic.com

Lars Christian Lassen

Lars Christian Lassen

Partner

CV Kort om
+45 24906884
lcl@mobilize-nordic.com

Jesper Højberg

Jesper Højberg

Partner

CV Kort om
+45 25572121
jhc@mobilize-nordic.com

Jesper Balsby

Jesper Balsby

Partner (administrativ)

CV Kort om
+45 30514420
jba@mobilize-nordic.com

Søren Barlebo Rasmussen

Søren Barlebo Rasmussen

Partner (managing)

CV Kort om
+45 26213632
sbr@mobilize-nordic.com

Anne-Mette Steinmeier

Anne-Mette Steinmeier

Konsulent

CV Kort om
+45 20443908
ams@mobilize-nordic.com

Henriette List

Henriette List

Konsulent

CV Kort om
+45 51701090
hln@mobilize-nordic.com

Katrine Borgen

Katrine Borgen

Seniorkonsulent

CV Kort om
+47 93027764
kbo@mobilize-nordic.com

Klaus Harries

Klaus Harries

Seniorkonsulent

CV Kort om
+45 29170297
kha@mobilize-nordic.com

Kristian Mikkelsen

Kristian Mikkelsen

Konsulent

CV Kort om
+45 29213427
kmi@mobilize-nordic.com

Marie Louise Blauenfeldt

Marie Louise Blauenfeldt

Konsulent

CV Kort om
+45 23719857
mlb@mobilize-nordic.com

Tor Paaske Utheim

Tor Paaske Utheim

Seniorkonsulent

CV Kort om
+47 46846963
tpu@mobilize-nordic.com

Asbjørn Busk Jørgensen

Asbjørn Busk Jørgensen

Prosjektmedarbeider

+45 20995030
abj@mobilize-nordic.com

Daniel Krajewski

Daniel Krajewski

Prosjektmedarbeider

+45 42926907
dkr@mobilize-nordic.com

Henrik Fredensborg

Henrik Fredensborg

Prosjektmedarbeider

+45 29824845
hfr@mobilize-nordic.com

Julie Dyngeland Hessen

Julie Dyngeland Hessen

Prosjektmedarbeider

+47 95081833
jdh@mobilize-nordic.com

Julie Friis Hollænder

Julie Friis Hollænder

Prosjektmedarbeider

+45 30354780
jfh@mobilize-nordic.com

Mads Jakobsen

Mads Jakobsen

Prosjektmedarbeider

+45 24833095
mja@mobilize-nordic.com

Sif Stjernholm Wrang

Sif Stjernholm Wrang

Prosjektmedarbeider

+45 60388364
ssw@mobilize-nordic.com

Simon Wenneberg

Simon Wenneberg

Prosjektmedarbeider

+45 20425642
swe@mobilize-nordic.com

Sondre Lier

Sondre Lier

Prosjektmedarbeider

+47 90057501
sli@mobilize-nordic.com

Stine Amalie Marholt

Stine Amalie Marholt

Prosjektmedarbeider

+45 40975402
sam@mobilize-nordic.com

Søren Østergaard Surlykke

Søren Østergaard Surlykke

Prosjektmedarbeider

+45 50725096
ssu@mobilize-nordic.com

Annemette S. Jørgensen

Annemette S. Jørgensen

Fast tilknyttet senior

+44 (0) 792 533 48 55

Helle Hedegaard Hein

Helle Hedegaard Hein

Fast tilknyttet senior

+45 24255136
helle.hein@mail.dk

Maj Cecilie Eskelund

Maj Cecilie Eskelund

Fast tilknyttet senior

+45 26219075
mce@mobilize-nordic.com

Marthin Rosenkrantz

Marthin Rosenkrantz

Fast tilknyttet senior

+45 60546246

Nels Karsvang

Nels Karsvang

Fast tilknyttet senior

+45 24665258
nkk@coremotion.co

Kontakt

Mobilize Strategy Consulting AS
Karl Johans gate 8
0154 Oslo
Norge

+47 45 88 05 63
info@mobilize-nordic.com

ORG.: 915854486