DanskNorsk

Vi hjelper organisasjoner med å mobilisere og utfolde deres strategiske potensiale. Vi støtter ledere i å håndtere strategiske dilemmaer og involverer fagprofesjonelle miljøer i utvikling av deres felles mål, mening og handling.

Nyheter

Drivkraft

Vi tror på å bygge organisasjoner hvor alle, både toppledelse og medarbeidere, lar seg inspirere av organisasjonens visjon og misjon, og hvor samtlige tar et felles ansvar for å spille hverandre gode slik at organisasjonen når de felles strategiske ambisjoner.

Gjennom tilrettelagte prosesser ser vi det er mulig å mobilisere både ledere og medarbeidere i organisasjoner med svært kompetente individualister. Vi drives av at alle ledere og medarbeidere skal se meningen i felles fokuserte strategiske målsetninger og ta ansvar for å levere bærekraftig verdiskaping og robusthet ift. den økende internasjonale konkurransen de fleste organisasjoner er en del av i dag. For å lykkes fokuserer Mobilize særlig på utvikling av helhetlig strategisk lederskap gjennom et top-down og bottom-up perspektiv samtidig.

Tilnærming

Vi har en helhetsorientert tilnærming til strategi-, leder- og organisasjonsutvikling. Med utgangspunkt i dilemmaer, som oppstår i skjæringspunktet mellom mål, mening og handling, tilbyr vi metoder og redskap som hjelper ledere og medarbeidere til å arbeide med strategisk og relasjonell koordinering.

Vi mener et top-down perspektiv som gir rammer, og et bottom-up perspektiv som fyller rammene med meningsfullt innhold, er avgjørende for å sikre hver enkelt medarbeiders motivasjon til å utvikle og utmerke seg innenfor rammene av organisasjonens strategiske prioriteringer. Samtidig jobber vi med utvikling av organisasjonskulturen som en katalysator for varig endring som sikrer at medarbeidere og stakeholders kan skape mening og mobilisere deres engasjement i organisasjonens strategiske utvikling.

I tett samarbeid med kundene utvikler vi strategier, strategiske utviklingsforløp, strategiseminarer, lederutviklingsforløp og kurs.

Alt tilpasset organisasjonens spesifikke utfordringer. Vi fokuserer særlig på rolleforståelse og samspill mellom ledelsesnivåer og medarbeidere.

Våre kjernekompetanser består av:

  • Visjons- og strategiutvikling
  • Leder- og ledergruppeutvikling
  • Organisasjonskultur og kulturendring
  • Meningsskaping
  • Strategisk “brannsloking”
  • Organisasjonsanalyse
  • Strategisk ressursstyring og porteføljeledelse
  • Mentorprogram
  • Coaching
  • Konfliktløsning

Inspirasjon

Mobilize er bygget opp rundt et sterkt akademisk grunnlag, og vi følger hele tiden med på utvikling av ny relevant kunnskap, gjennom artikler og andre publikasjoner internasjonalt.

I Mobilize skriver vi også selv bøker og artikler om strategi og ledelse. Vi kan ikke unngå å formidle den inspirasjonen vi får fra de prosjektene vi arbeider med.

Vi ønsker å dele vår kunnskap med deg, og vi vil derfor oppdatere denne siden kontinuerlig med inspirasjon til ny kunnskap.

 

Den første boken vi ønsker å fremheve er blant annet skrevet av en nær kollega og venn av huset, Gareth Jones.

Den handler om å utvikle en organisasjonen hvor det er rom for unike kreative individer. Den kan vi sterkt anbefale.

 

why-should-anyone-work-here

Medarbeidere

 

Mobilize er et team som består av akademikere og profesjonelle med spesialiserte komplementære kompetanser innenfor strategi-, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Partnerne våre er eksperter innenfor sine felt og har erfaring som ledelsesforskere, seniorkonsulenter og direktører, i tillegg til annen omfattende ledelsesbakgrunn. Sammen har de utgitt en rekke bøker om strategi, kultur, mening, ledelse og strategiske merkevarer.

Våre konsulenter er dyktige prosess- og prosjektledere med erfaring som analytikere, ledere og fasilitatorer med spesialisering i store fagprofesjonelle organisasjoner, samt co-creation med frivillige organisasjoner.

Mobilize ser Skandinavia som et marked og våre partnere, konsulenter og faste freelansere dekker både Norge, Danmark og Sverige. I Norge har vi et tett samarbeid med strategi og ledelses forskere, og et nettverk av erfarne norske konsulenter vi trekker inn ved behov.

Sverri Hammer

Sverri Hammer

Partner

CV Kort om
+45 20478737
sha@mobilize-nordic.com

Lars Christian Lassen

Lars Christian Lassen

Partner

CV Kort om
+45 24906884
lcl@mobilize-nordic.com

Are Hallan Syversen

Are Hallan Syversen

Partner

CV Kort om
+47 45880563
ahs@mobilize-nordic.com

Jesper Højberg

Jesper Højberg

Partner

CV Kort om
+45 25572121
jhc@mobilize-nordic.com

Søren Barlebo Rasmussen

Søren Barlebo Rasmussen

Partner (managing)

CV Kort om
+45 26213632
sbr@mobilize-nordic.com

Jesper Balsby

Jesper Balsby

Partner (administrativ)

CV Kort om
+45 30514420
jba@mobilize-nordic.com

Tor Paaske Utheim

Tor Paaske Utheim

Seniorkonsulent

+47 46846963
t.p.utheim@odont.uio.no

Marie Louise Blauenfeldt

Marie Louise Blauenfeldt

Konsulent

CV Kort om
+45 23719857
mlb@mobilize-nordic.com

Mads Espersen

Mads Espersen

Konsulent

CV Kort om
+45 23843376
mes@mobilize-nordic.com

Anne-Mette Steinmeier

Anne-Mette Steinmeier

Konsulent

CV Kort om
+45 20443908
ams@mobilize-nordic.com

Katrine Borgen

Katrine Borgen

Konsulent

CV Kort om
+47 93027764
kbo@mobilize-nordic.com

Simon Wenneberg

Simon Wenneberg

Student

+45 20425642
swe@mobilize-nordic.com

Kristian Mikkelsen

Kristian Mikkelsen

Student

+45 29213427
kmi@mobilize-nordic.com

Aske Fayaz Persson

Aske Fayaz Persson

Student

+45 30631559
afp@mobilize-nordic.com

Asbjørn Busk Jørgensen

Asbjørn Busk Jørgensen

Student

+45 20995030
abj@mobilize-nordic.com

Piasofia Løkke Pedersen

Piasofia Løkke Pedersen

Student

+45 31410343
plp@mobilize-nordic.com

Kubilay Turhan

Kubilay Turhan

Student

+45 28553765
ktu@mobilize-nordic.com

Marianne Frøshaug

Marianne Frøshaug

Student

+47 92492370
mfr@mobilize-nordic.com

Sondre Lier

Sondre Lier

Student

+47 90057501
sli@mobilize-nordic.com

Frida Andrea Høyrup

Frida Andrea Høyrup

Student

+45 53602410
fah@mobilize-nordic.com

Henriette Lyng Nielsen

Henriette Lyng Nielsen

Student

+45 28749512
hln@mobilize-nordic.com

Nels Karsvang

Nels Karsvang

Fast Freelancer

+45 24665258
nkk@coremotion.co

Maj Cecilie Eskelund

Maj Cecilie Eskelund

Fast Freelancer

+45 26219075
mce@mobilize-nordic.com

Annemette S. Jørgensen

Annemette S. Jørgensen

Fast Freelancer

+44 (0) 792 533 48 55

Kontakt

Mobilize Strategy Consulting AS
Karl Johans gate 8
0154 Oslo
Norge

+47 45 88 05 63
info@mobilize-nordic.com

ORG.: 915854486