Ønsker du å bidra til innovasjon og utvikling av det nordiske velferdssamfunnet? Har du en sterk strategisk forståelse og er drevet av et ønske om å påvirke, i teori og praksis? Er du både analytisk og handlingsorientert? Har du tydelige kompetanser og konkrete erfaringer i forhold til å identifisere og mobilisere strategiske potensialer i samspillet mellom organisasjoner?

 

Stillingen

Mobilize Strategy Consulting er et nordisk verdibasert strategihus som arbeider med strategi, organisering og lederutvikling. Som organisasjon streber vi etter å være et generøst og åpent faglig utviklingslaboratorium for strategi og ledelse. Vi bygger broer der ledere møtes og skaper verdi på tvers av enheter, organisasjoner, sektorer og landegrenser. Vi er lidenskapelig opptatt av å være et fellesskap hvor unge talenter utvikler seg ekstraordinært faglig og menneskelig, noe som gir dem grunnlag for å gå videre i en god samfunnsnyttig karriere. For oss er det viktig å vise samfunnsånd gjennom god selskapsledelse og økonomisk transparens, hvor vi konstant jobber med å skape en god balanse mellom verdiskapning og pris til kundenes fordel.

Vi er i dag rundt 25 medarbeidere med kontor både i Oslo og København, og vi jobber tett på tvers av de nasjonale grensene. Mange av våre prosjekter er nordiske. Vi heter Mobilize fordi vi har troen på at utviklingen av kunnskapsorganisasjoner i stor grad handler om å mobilisere de faglige medarbeiderne. Det samme gjelder i forhold til mobilisering av det potensialet som kan oppnås ved at organisasjoner samarbeider. Våre kunder er typisk kunnskapstunge organisasjoner med dyktige fagpersoner, og i likhet med dem er vi også en virksomhet hvor fagligheten står i sentrum.

Vi vokser og har derfor bruk for en ny fastansatt fulltidskollega på vårt norske kontor. Vi søker en senior-kollega med flere års erfaring, spesielt innenfor strategiområdet. Vi har mange prosjekter som skal løses det kommende året, men vi ser også gjerne at du selv kan utvikle prosjekter. For oss er det avgjørende at våre senior-kollegaer alle kan være “trusted advisors” for våre kunder.

Du blir en del av en entreprenant virksomhet, og derfor skal du sammen med dine kollegaer ta ansvar for den videre utviklingen av Mobilize og dermed bidra til å styrke vårt fellesskap.

 

Profilen – hvem er du?

Værdimæssigt:

  • Du skal være drevet av å gjøre en forskjell for samfunnet
  • Du skal ha et ønske om å bidra til innovasjon og utvikling av det nordiske velferdssamfunn
  • Du skal være engasjert og en teamspiller med en naturlig drive mot å styrke Mobilize som fellesskap
  • Du skal veldig gjerne være søkende etter faglig utvikling
  • Du skal være motivert av en god grunnlønn, faglig og menneskelig utvikling og det å gjøre en forskjell (det er ikke mulighet for bonus)

Fagligt:

  • Relevant masterutdannelse
  • Gjerne med en tydelig strategisk bakgrunn
  • Kjennskap og forståelse for kunnskapsorganisasjoner og den offentlige sektor

Erfaringer:

  • Du skal gjerne ha erfaring fra strategiprosjekter i flere organisasjoner, både private og offentlige. Gjerne erfaringer med strategiprosesser som går på tvers av flere organisasjoner.
  • Du har en del erfaring som formidler (både skriftlig og muntlig), og du kan ditt håndverk som prosessfasilitator. Du har jobbet sammen med eller i faglige organisasjoner som uni-versiteter, sykehus, innovasjonsaktører, private organisasjoner basert på forskning og/el-ler innovasjon eller offentlige organisasjoner rettet mot forsknings, utdannelses- og inno-vasjonsverdenen.

 

Er du interesseret i stillingen og vil høre mer, ta kontakt med:

Are Syversen, partner og daglig leder i Norge, på mail ahs@mobilize-nordic.com

eller telefon +47 45 88 05 63

 

Søren Barlebo Rasmussen, managing partner, på mail sbr@mobilize-nordic.com

eller telefon +45 26 21 36 32

 

Søk her ved å laste opp CV og søknad 

Last opp CV i pdf
Last opp søknad i pdf