Har du god forståelse for ledelse og god organisasjonsforståelse? Vil du gjerne jobbe med å utvikle organisasjoner, arbeidsmiljøer og mennesker på en meningsfull måte? Er du både analytisk og handlingsorientert? Har du tydelige kompetanser og konkrete erfaringer relatert til å identifisere og mobilisere potensialet i samspillet mellom mennesker?

 

Stillingen

Mobilize Strategy Consulting er et nordisk verdibasert strategihus som arbeider med strategi, organisering og lederutvikling. Vi heter Mobilize fordi vi har troen på at utviklingen av kunn-skapsorganisasjoner i stor grad handler om å mobilisere de faglige medarbeiderne. Som orga-nisasjon streber vi etter å være et generøst og åpent faglig utviklingslaboratorium for strategi, organisasjonsutvikling og ledelse. Vi er lidenskapelig opptatt av å være et fellesskap hvor unge talenter utvikler seg ekstraordinært faglig og menneskelig, noe som gir dem grunnlag for å gå videre i en god samfunnsnyttig karriere. Vi jobber konstant med å skape en god balanse mel-lom verdiskapning og pris til kundenes fordel, og gjennom det bidra til bærekraftig samfunns-utvikling.

Vi er i dag rundt 40 medarbeidere med kontor både i Oslo og København, og vi jobber tett på tvers av landene. Mange av våre prosjekter er nordiske. Våre kunder er typisk kunnskapstunge organisasjoner med dyktige fagpersoner, og i likhet med dem er vi også en virksomhet hvor fagligheten står i sentrum. Vi tar alltid utgangspunkt i kundens behov og situasjon og lager sammen skreddersydde og faglig baserte løsninger og prosesser, som skaper verdi.

Vi vokser og har derfor bruk for en ny fast ansatt seniorkonsulent på vårt norske kontor. Vi søker en kollega med flere års erfaring enten som internkonsulent eller som selvstendig konsulent. For oss er det avgjørende at våre seniorkollegaer kan være gode prosjektledere og “trusted advisors” for våre kunder.

Du blir en del av en entreprenant virksomhet som er i stadig utvikling. Du vil sammen med dine kollegaer ta ansvar for den videre utviklingen av Mobilize og dermed bidra til å styrke vårt fellesskap.

 

Profilen – hvem er du?

 

Verdimessig:

  • Du er drevet av å gjøre en forskjell for samfunnet
  • Du er en engasjert lagspiller med et tydelig ønske om å styrke Mobilize som fellesskap
  • Du er gjerne på jakt etter faglig utvikling
  • Du er motivert av en god grunnlønn, faglig og menneskelig utvikling og det å gjøre en forskjell

Faglig:

  • Relevant høyere utdanning. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte det formelle utdanningskravet.
  • Gjerne erfaringer (gjennom studie eller jobb) med ledelses-, arbeidsmiljø- og/eller organisasjonsutvikling
  • Kjennskap til og forståelse for kunnskapsorganisasjoner og offentlig sektor

Erfaringer:

  • Vi søker deg som har erfaring med å jobbe med utviklingsprosesser, lederutvikling, og gjerne også med arbeidsmiljøutvikling.
  • Du har erfaring som formidler (både skriftlig og muntlig), og som prosessfasilitator.
  • Du har jobbet sammen med eller i kunnskapsorganisasjoner som universiteter/høyskoler, private organisasjoner innenfor forskning og/eller innovasjon, eller offentlige organisasjoner med en sterk faglighet

 

Er du interessert i stillingen og vil høre mere kan du ta kontakt med:

 

Søren Barlebo Rasmussen, managing partner, på mail sbr@mobilize-nordic.com
eller telefon +45 26 21 36 32

Are Syversen, partner, på mail ahs@mobilize-nordic.com
eller telefon +47 45 88 05 63

Nina Widding, konsulent, på mail nwi@mobilize-nordic.com
eller telefon +47 92 23 15 19

Søk her ved å laste opp CV og søknad 

Last opp CV i pdf
Last opp søknad i pdf