Vi er Mobilize

Mobilize Strategy Consulting ble etablert i 2015 av erfarne, selvstendige konsulenter som sammen ville skape en verdibasert konsulentvirksomhet. En virksomhet som siden har hatt fokus på fagprofesjonelle organisasjoner og deres verdiskapelse.

I dag er vi i rask utvikling med rundt 40 medarbeidere fordelt på våre to kontorer i København og Oslo.

Vi heter Mobilize fordi vi tror på at utviklingen av kunnskapsorganisasjoner i høy grad handler om å mobilisere de fagprofesjonelle medarbeidere. Våre kunder er typisk kunnskapstunge organisasjoner med dyktige fagprofesjonelle – og akkurat som dem er vi også en virksomhet der fagligheten er i sentrum. Vi legger vekt på å hjelpe våre kunder slik at de kan gjøre en forskjell for deres brukere, borgere, pasienter, studenter eller kunder.

Ambisjon

  1. Vi hjelper mennesker, organisasjoner og samfunn med å mobilisere og oppnå deres strategiske potensialer. Vi utvikler og rådgiver ledere og fellesskap til å håndtere strategiske dilemmaer, gi retning og skape mening og handlekraft. Vi tar alltid utgangspunkt i kundens behov og situasjon og lager sammen skreddersydde og faglig baserte løsninger og prosesser, som skaper verdi. Vi følger samfunnets utvikling og endringer, som konstant krever innovasjon, nye samarbeid og nye former for verdiskapelse.

     

  2. Vi vil bidra til utviklingen av et bærekraftig nordisk velferdssamfunn. Som organisasjon streber vi derfor etter å bli et generøst og åpent faglig utviklingslaboratorium for strategi og ledelse, hvor ledere møtes og skaper verdi på tvers av enheter, organisasjoner, sektorer og land. Vi er engasjerte i å bli et fellesskap, hvor unge talenter utvikler seg ekstraordinært faglig og menneskelig - og kan komme videre i en god bidragende karriere ute i vårt felles samfunn. For oss er det viktig å vise samfunnsengasjement gjennom god selskapsledelse og økonomisk transparens – hvor vi konstant arbeider med å skape en god balanse mellom verdiskapelse og pris til kundenes fordel.

Våre verdier

Våre verdier forteller hva som er viktig for oss. Men også hvordan vi selv og andre opplever oss. 

 

Faglighet - Vi er et sterkt faglig strategihus. Vi er befolket med medarbeidere som har forsket eller forsker i strategi, eller som underviser og skriver om strategi. 

Mot - Vi tror på at det er viktig å ha motet til å si til – og si ifra. Alltid på en ordentlig måte, men viktigst er det at vi alltid står på mål for det vi gjør – og ikke gjør.

Ulikhet - Vi tror på at det å forene mange ulikheter beriker våre organisasjoner og gir nye, viktige perspektiver.​

Samfunnsengasjement - Vi er alle drevet av et engasjement i vår omverden – vi har et sterkt ønske om å skape et bedre samfunn til glede for oss alle. 

Vi mobiliserer mennesker, fellesskap og deres strategiske potensialer

Hva hører du på?

Kanskje Mobilizes podcast, Ledelsesalmanakken 2020, hadde vært noe?

Hver måned dykker en leder og en faglig ekspert ned i et strategisk ledelsesdilemma. 

God lyttelyst! 

Hør Ledelsesalmanakken her
Mobilize CLU8834

Skriv til oss

Mobilize CLU5934