Tor har særlig interesse for kombinasjonen av kliniske data, biokjemiske analyser og kunstig intelligens for å forløse potensialet i forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Tor Utheim

Om Tor

Tor er øyelege med særlig interesse for kombinasjonen av kliniske data, biokjemiske analyser og kunstig intelligens for å forløse potensialet i forsknings- og innovasjonsprosjekter og dermed på sikt kunne bidra til bedre diagnostikk og behandling.

De senere år har han hatt særlig fokus på nettverksbygging mellom ulike miljøer da han har tro på at dette fremover både innovasjon og forskning. Denne visjonen har resultert i at han nå deler mye av sin tid mellom seks universiteter og fem sykehus.

Tors ni professorater, hvorav ett innovasjonsprofessorat, er fordelt på Universitetet i Oslo, Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet), Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger og Universitet i Agder. Ved Oslo universitetssykehus leder han en forskningsgruppe innen innovasjon samt en forskningsgruppe innen biokjemi ved siden av å være innovasjonsleder for Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Tor er for øvrig forskningsleder og overlege på Øyeavdelingen i Drammen; forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Arendal, forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Tønsberg og innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Han er også tilknyttet Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken, hvor kvalitetssikring og forskning står sentralt.

I 2012 fikk Tor Fulbright-stipend til Harvard Medical School, hvor han i 2013 ble han utnevnt som Adjunct Clinical Associate (Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School). I 2016 ble han utnevnt som sjefsredaktør for tidsskriftet Oftalmolog, som distribueres til alle øyelegene i Norden. To år senere ble han leder for Oftalmologisk selskap i Oslo, som ble etablert i 1915.

I 2001 mottok Tor førsteprisen (delt) ved den frivillige internasjonale medisineksamen (fagprøven) ved Universitetet i Oslo. Syv år senere oppnådde han sammen med forskergruppen Norges største innovasjonspris i helsesektoren (Medinnovas innovasjonspris på NOK 250.000) og i 2008 Direktørens belønning for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. I 2012 mottok Tor European Society of Ophthalmology-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. I 2015 fikk han Søren-Holth-undervisningspris, og i 2017 ble han tildelt pris for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus (Early Career Award). Utover dette har han oppnådd ca. 20 priser/utmerkelser innen medisin, forskning og/eller innovasjon.

Tor har veiledet/veileder 54 PhD-kandidater og forskerlinjestudenter (treårig forskningsprogram ved UiO), som hoved- eller medveileder. Så langt har han fullført veiledning av 25 PhD-kandidater og forskerlinjestudenter. Forskergruppens forsknings- og innovasjonsarbeid er blitt presentert på Dagsreveyen, Schrödingers katt og EuroNews television samt i en rekke aviser (Aftenposten mm), tidsskrifter og nettsider.

Tor har holdt en rekke foredrag om tørre øyne, stamceller og innovasjon internasjonalt, blant annet ved Royal Society of Medicine, London, Harvard Medical School og American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA. Han har vært Keynote Speaker på OsloMet, Den iranske øyelegeforeningen og Specsavers Clinical Conference i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Nederland.

Tor har bidratt i Novartis Global Advisory Board, Alcon Global Advisory Board og Shire European Advisory Board. Videre har han bidratt til syv bedriftsetableringer, hvorav en med utelukkende ekstern finansiering på bakgrunn av to av hans patentsøknader.