Om Seline

Seline er drevet av å arbeide med komplekse problemstillinger, utvikling av organisasjoner og tverrfaglig samarbeid. I tillegg er hun spesielt interessert i strategisk utvikling og globale endringer, hvor hun i dag studerer master i økonomi og ledelse (siviløkonom) med en fordypning innen endringsledelse.

Selines arbeidsdager består primært av å holde styr på økonomien og andre administrasjonsoppgaver på det norske kontoret, hvor hun sørger for å følge opp at økonomien er i orden. I tillegg bistår hun konsulentene og partnere på kundeprosjekter, der det er behov.