Om Sarah

Sarah er gjennom sin store interesse innenfor helsevesenet drevet av hvordan man ved hjelp av strategiutvikling, ledelse og organisering er i stand til å skape det beste fundamentet for et velfungerende helsevesenet av høy kvalitet. Dette beskjeftiger hun sig også med til daglig, hvor hun studerer folkehelsevitenskap på Københavns Universitet.