Nikolaj bistår Mobilize sine konsulenter og partnere på ulike kundeprosjekter - alt fra planlegging til utførelse.

Ledelse i praksis, organisasjonsutvikling og digitaliseringsprosesser er noe Nikolaj er personlig og profesjonelt interessert i. Samt har han gjennom dette spenningsfeltet spesielt en fellesnevner som han har øye for; det menneskelige aspektet. Dette stemmer også overens med hans studie på CBS i Erhvervsøkonomi og Psykologi, hvor fokuset er en helhetlig organisasjonsforståelse.