Om Mona

Mona engasjerer seg for utviklingen av ledelse og organisasjoner, i et arbeidsliv preget av komplekse og gjennomgripende endringsprosesser. I denne sammenhengen er hun spesielt opptatt av å knytte dette til betydning av organisasjonens individer og arbeidsmiljø. Mona tar en mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo.

Mona understøtter konsulenter og partnere i deres arbeid med forskjellige kundeprosjekter, i Norge og Danmark. Arbeidshverdagen hennes består blant annet av å bidra både i planleggings- og gjennomføringsprosessen av prosjekter.