Mette interesserer seg for langsiktige og bærekraftige løsninger i alt hva hun foretar seg.

Mobilize2021 CLU5467

Om Mette

Mette assisterer Mobilize sine konsulenter og partnere i kundeprosjekter på det danske kontoret. Her bidrar hun med planlegging og gjennomføring av prosjekter, og i tillegg hjelper hun med å utforme innhold til opplegget og seminarer.

Mette interesserer seg for organisasjonsutvikling, samt hvordan man ved bruk av strategi, organisering og ledelse kan skape langsiktige og bærekraftige løsninger. Det er dette hun tar for seg i Mobilize, men også på studiet. Til daglig studerer hun en grad innenfor psykologi på CBS, hvor hun spesialiserer seg nettopp innen disse prosessene.