Om Markus

Markuses arbeidsdag går til å bistå Mobilizes konsulenter og partnere i forskjellige kundeprosjekter i Norge og Danmark, der han bidrar under både planlegnings- og gjennomføringsprosessen.

 

Markus tar en mastergrad i økonomi og administrasjon ved BI i Oslo, med en fordypning i strategi. Han engasjerer seg i hvordan utviklingen av organisasjoner kan drives internt i gode godt forankrede strategier, men også som en funksjon av samspillet med dens omgivelser, hvor relasjoner og nettverk skaper verdi for den enkelte organisasjonen, men også mellom dem i et større samfunnsperspektiv.