Om Markus

Markus sin arbeidsdag går mye på tvers av landegrensene mellom Norge og Danmark, hvor han arbeider med en bredde av ulike prosjekter - alt fra å bygge samarbeidsplattformer på tvers av sektorer til strategiutvikling på ulike institusjoner til større ledelsesprogrammer. I grunn for arbeidet ligger det et engasjement for samfunnsutvikling og meningsfulle kunderelasjoner.

Markus er utdannet siviløkonom fra BI i Oslo, med en fordypning i strategi. Han er spesielt interessert i strategier som går på tvers av organisasjoner, og hvordan aktører mobiliserer det potensialet de får tilgang til i samspill med andre. Derfor engasjerer han seg i hvordan utviklingen av organisasjoner kan drives internt i gode forankrede strategier - men også som en funksjon av samspillet med dens omgivelser, hvor relasjoner og nettverk skaper verdi for den enkelte organisasjonen, men også mellom dem i et større samfunnsperspektiv.