Synergier og samarbeid

Marie Louise har et blikk for dynamikker mellom mennesker og organisasjoner. Hun er opptatt av tverrfaglige samarbeid, og mulighetene og utfordringene som det medfølger.

Mobilize CLU1473

Om Marie Louise

Marie Louise tar for seg strategi-, leder- og medarbeiderutvikling i universitets-, helse- og stiftelsessektoren. Fokuset her er på de faglige entusiastene som jobber i og mellom disse sektorene.

Hun har 15 års arbeidserfaring innen store og offentlige organisasjoner, i tillegg som ledelseskonsulent. I de siste årene har hun fokusert på hvordan ledere og medarbeidere inngår i tverrfaglige og tverrorganisatoriske samarbeid. Marie Louise er drevet av å hjelpe mennesker til å lykkes i faglige fellesskap. Blant annet ved å finne felles ambisjoner, og bygge opp mot og kompetanse til å utfolde synergier og håndtere ulikheter.

I tillegg har Marie Louise vært involvert i en rekke langsiktige og strategiske endringer, hvor det har vært fokus på samspill og mobilisering av toppledere og mellomledere som medarbeidere. For eksempel på Nationalmuseet, SDU og Aalborg Universitet.