Mads vet hva der er bruk for, før man selv vet det.

Mobilize CLU4976

Om Mads

Mads’ arbeidsdager går til å understøtte konsulenter, partnere og kunder, i de prosjektforløpene vi sammen utfører. Særlig i oppstartsfasen, når prosjekter skal skreddersys gjennom sparring, idégenerering og konseptualisering, blir Mads’ flamme tent.

Mads er drevet av å skape de beste mulighetene for unge i Mobilize. Han er hele tiden på jakt etter hvordan vi kan bli enda bedre til å involvere studentene så tett på vår kjerneytelse og verdiskapelse som mulig. Det vises i hans interesse for det organisatoriske liv som grobunn for menneskelig utvikling.