Lukas har et høyt stå-på-mot, tar nytt til seg og formidler det han vet til andre. 

Mobilize CLU2583

Om Lukas

Lukas assisterer Mobilizes konsulenter og partnere på ulike kundeprosjekter, hvor han bidrar til planlegging og eksekvering av projekterne, bl.a. ved å utforme innhold til opplegg og seminarer.

Lukas er drevet av hvordan det er mulig å skape reelle endringer i organisasjoner, og hvordan man arbeider med både organisatorisk, men også individuell, usikkerhet gjennom endringsprosessen.