Lotte er en dedikert relasjonsbyggende og ambisiøs konsulent med et hjerte som banker for å øke kvaliteten på relasjonell velferd – og som hver dag presser på forståelsen av at nøkkelen til bedre velferd ligger i erkjennelsen av det som skjer mellom mennesker.

Lotte har lang erfaring med å mobilisere bevegelse, utviklingskraft og handling i organisasjoner, og hennes kjernekompetanser er innen offentlig ledelse og fagfeltet virksomhetspsykologi.

Hun har de siste 10 årene - de siste fem årene som selvstendig næringsdrivende konsulent - jobbet med design og organisering av lederutviklingskurs og opplæring for ledere og ledergrupper, samt tilrettelegging for toppledernettverk og nettverk for overleger, oversykepleiere og fysioterapeuter.

Lotte er utdannet Cand.pæd.pæd.psych. med fordypning i offentlig ledelse fra Aarhus Universitet supplert med opplæring i prosessledelse og tilrettelegging.

 

I tillegg er Lotte medforfatter av bøkene:

  • Tillitsskapende ledelse i offentlige organisasjoner - Inspirasjon fra praksis (2017, som jeg skrev sammen med Carsten Hornstrup
  • Livet har deg - Seksten historier om veien fra ledelse og kontroll til tilstedeværelse og velvære (2019)
  • Livet har deg alltid - Mental helse i et nytt psykologisk perspektiv (2020)
  • Livet har deg - selv i en krisetid - tjueen berøring av mental helse i en korona-pandemi (2021)
  • og har bidratt til boken Your Self-Healing Mind - Introduction to Your Congenital Health (2017)