Lotte har erfaring med å lede store tverrgående prosjekter i kunnskapsorganisasjoner. Lotte brenner for å utvikle samarbeid på tvers av sektorer og fagområder til det beste for brukerne. Hun hjelper klienter med å knytte strategi og praksis sammen, slik at organisasjoner mobiliseres og skaper reell verdi og effekt.

Som pådriver for "Netværket for Systematisk Velfærdsinnovation", samarbeider Lotte med regioner, sykehus, kommuner og kunnskapsinstitusjoner for å skape systematisk velferdsinnovasjon. Her er fokuset på å tenke i langt mer sammenhengende og tverrgående løsninger.

Lotte er en engasjert og erfaren tilrettelegger. Hun er sertifisert i Big Five-personlighetstesten samt prosjektledelse.

Lotte har en mastergrad i barnepsykiatri, og hun har en bakgrunn fra både kommunal sektor og utdanningssektoren. Hun har jobbet i over 12 år med bl.a. opplæring, ledelse og kompetanseutvikling.