Hvorfor er sårbarhet i ledelse så angstprovoserende, men så avgjørende?

Hør Klaus i podcasten fra Ledelsesalmanakken
Mobilize CLU8725

Om Klaus

Klaus er autoriseret psykolog og har i mer enn 15 år arbeidet med samspillet mellom utvikling av strategi og mennesker. Organisasjoner er menneskelige fellesskap, og han er opptatt av å utvikle grupper og individer mens de arbeider på en strategisk oppgave. For Klaus er det viktig at vi også snakker om det vanskelige i ledelse – vår tvil, avhengighet av andre og sårbarhet. Gjerne med plass til et smil i alvoret. Hans primære fokus er på kunnskapstunge organisasjoner der ulike fagligheter skal lykkes sammen.

Klaus er særlig kompetent i å holde utviklingsforløp for leaderteam. Han er en sterk formidler og facilitator på seminarer og workshops. Utover dette har han undervist på en lang rekke lederutdannelser og har coachet ledere på alle nivåer. Klaus er nærværende, utfordrende og har alltid et øye for den enkeltes potensiale. Han er også ’pausesterk’ – det gjør ikke noe at det blir stille engang imellom. 

Senest har Klaus vært medforfatter til boken ”Mod til det uperfekte” fra 2020 samt publisert artikkelen ”Ledelsessimulatoren: Et spejl på din dagligdag som leder” i LEDELSE i DAG.