Presis, proaktiv og positiv!

Mobilize CLU6496

Om Julie

Julie har bred kompetanse innenfor ledelse og organisasjonspsykologi med fordypning i endringsledelse, personlig lederskap, lederveiledning og HR-management. Hun har erfaring som koordinator og facilitator av en rekke lederutviklingsprojekter, hovedsakelig i universitets- og høyskolesektoren i Norge. Hun er i tillegg svært opptatt av å bygge gode og tillitsfulle relasjoner med dem hun samarbeider med, både kunder og kolleger. 

Det er spesielt lederutvikling som bygger på personlige lederskap, og lederes effekt i samspillet med andre, både ledergrupper, teams, kolleger og omverden, som interesserer Julie. Som facilitator og veileder ønsker hun å bidra til meningsskapelse som kobler og utvikler den enkeltes lederskap i retning av organisasjonens mål. I dette arbeidet brenner Julie for å gi nye perspektiver som generer handlingskraft og engasjement.