Om Jonas

Som prosjektmedarbeider assisterer Jonas konsulenter og partnere i Mobilize, der han bidrar til planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter, bl.a. ved å utarbeide innhold til opplegg og seminarer. 

Jonas har en grunnleggende dyp menneskelig interesse i å bli klokere på hvem vi er som hele mennesker, med alt som det innebærer, hva som gir mening for oss hver enkelt, og hvordan vi er viklet inn i hverandres liv og har bruk for hverandre. I forlengelse av dette holder han av sitatet fra K.E. Løgstrup: "Den enkelte har aldri med et ennet menneske å gjøre, uten at man holder noe av dets liv i sin hånd." Denne nysgjerrigheten bruker han som utgangspunkt for sitt arbeid i Mobilize. Han studerer til daglig psykologi på Københavns Universitet.