Isabelle har et skarpt blik på det særlige ved den enkelte organisation

Isabelle 2

Isabelle er interessert i å utforske hvordan mangfoldige ferdigheter kan skape synergier i tverrfaglige samarbeid. Hun brenner for å se mulighetene for nyttig og viktig læring i de enkeltes særegne organisasjonskontekster.

 

Når Isabelle ikke jobber i Mobilize, studerer hun en bachelorgrad i bedriftsøkonomi og prosjektledelse. Her får hun rikelig anledning til å jobbe teoretisk med ulike faktorer som er med på å skape samhold i team preget av både faglig og sosialt mangfold. Isabelle prøver å bruke disse teoretiske innsiktene og perspektivene i praksis hos Mobilize, og bruker erfaringene fra den virkelige verden til å nyansere lesestoffet.