Ida er drevet av hvordan man som organisasjon kan skape reelle endringer i en kompleks verden.

Om Ida

I rollen som prosjektmedarbeider bistår Ida konsulenter og partnere i Mobilize, hvor hun primært bistår med planlegging og gjennomføring av kundeprosjekter og interne prosjekter i Mobilize.

I tillegg til Mobilize, studerer Ida en bachelorgrad i bedriftsøkonomi og prosjektledelse ved CBS. Ida er drevet av en nysgjerrighet for verdibasert og endringsledelse. Hun er spesielt opptatt av komplekse problemstillinger innenfor organisasjons- og samfunnsfeltet. I tillegg er Ida drevet av hvordan man som organisasjon kan jobbe for å skape reell endring i en stadig mer kompleks verden.